แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ชุด 10

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 10 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า กโร-เซอะริ ร้านขายของชำ, เก็ซ คะเน, เดา, ไกด นำทาง, บอกทาง, แฮบ-อิท ทำให้เคยชิน, ออน-เอ็ซท ซื่อสัตย์, สุจริต, แฮพ-เพ็น เกิดขึ้น, บังเอิญ, อุบัติขึ้น, เฮ็ดเอ็ค อาการปวดหัว, เฮฝ-อิ หนัก...

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ชุด 9

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ฟลัฌ กดชักโครก, ฟูด โคท ศูนย์อาหาร, ฟอ-ริน ต่างชาติ, ต่างประเทศ, ไฟท์เท้นนิ่ง หวาดกลัว,ตกใจ, เกรงกลัว, เฟอ ขนสัตว์ที่ทำเป็นเครื่องคล้องคอ, กา-เบจ ขยะ, จิ ออ กราฟฟิ ภูมิประเทศ, ภูมิศาสตร์ กลัฝ...

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ชุด 8

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 8 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า แบบฝึกหัด, โรงงาน, ตก, ร่วง กิตติศัพท์, ชื่อเสียง, มีชื่อเสียง, ขนนก, รู้สึก, จับได้, หา, พบ ดอกไม้ไฟ, สถานที่ออกกำลังกาย, และคำว่าลอยน้ำ

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ชุด 7

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 7 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ไดโนเสาร์, เครื่องล้างจาน, นกพิราบ, ด้านล่าง, ชั้นล่าง, เครื่องแต่งตัว, ดื่ม, กลอง, บันไดเลื่อน ล้อมรอบ, แวดล้อม ,และคำว่าเครื่องมือ

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-6

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 6 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ผ้าม่าน เป็นอันตราย ธิดา, บุตรี ชื่นใจ, อร่อย, โอชะ พรรณนา, พรรณนารูปร่างลักษณะ, การสนทนากัน, ถ้อยคำโต้ตอบกัน, ลูกเต๋า, แตกต่างกัน, ลูกเป็ด, ชี้ทาง, ทิศทาง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ป5 ชุดที่ 1 มี 10 คำศัพท์ด้วยกัน

หัวข้อใหม่