ภาษาอังกฤษ ป1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป1 ชุด5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป1 ชุด5

    แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป1 ชุดที่ 5 เติมคำศั […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป1 ชุด4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป1 ชุด4

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป1 ชุดที่ 4 เติมคำศัพท์ลงใน […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป1 ชุด3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป1 ชุด3

    แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป1 ชุดที่ 3 เติมคำศั […] …

ภาษาอังกฤษ ป2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุด5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุด5

    แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 5 เติมคำศั […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุด4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุด4

    แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 4 เติมคำศั […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุด3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุด3

    แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 3 เติมคำศั […] …

ภาษาอังกฤษ ป3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป3 ชุด3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป3 ชุด3

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป3 ชุดที่ 3 จงเติมคำลงในช่อ […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป3 ชุด5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป3 ชุด5

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป3 ชุดที่ 5 จงเติมคำลงในช่อ […] …

การใช้เวลาประจำวันในภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป3

การใช้เวลาประจำวันในภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป3

  การใช้เวลาประจำวันในภาษาอังกฤษ สวัสดีน้องๆ นักเรียนชั […] …

ภาษาอังกฤษ ป4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป4 ชุด5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป4 ชุด5

    เฉลย Punctual English: “She is always pu […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป4 ชุด4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป4 ชุด4

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป4 ชุดที่ 4 จงเติมคำลงในช่อ […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป4 ชุด3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป4 ชุด3

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป4 ชุดที่ 3 จงเติมคำลงในช่อ […] …

ภาษาอังกฤษ ป5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุด5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุด5

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุดที่5 จงเติมคำลงในช่อง […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุด4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุด4

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุดที่4 จงเติมคำลงในช่อง […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุด3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุด3

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุดที่3 จงเติมคำลงในช่อง […] …

ภาษาอังกฤษ ป6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุด5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุด5

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุดที่5 จงเติมคำลงในช่อง […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุด4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุด4

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุดที่4 จงเติมคำลงในช่อง […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุด3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุด3

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุดที่3 จงเติมคำลงในช่อง […] …

ภาษาอังกฤษ ม1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุด5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุด5

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุดที่5 จงเติมคำลงในช่อง […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุด4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุด4

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุดที่4 จงเติมคำลงในช่อง […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุด3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุด3

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุดที่3 จงเติมคำลงในช่อง […] …

ภาษาอังกฤษ ม2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุด3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุด3

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุดที่3 จงเติมคำลงในช่อง […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุด2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุด2

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุดที่2 จงเติมคำลงในช่อง […] …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุด1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุด1

  แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุดที่1 จงเติมคำลงในช่อง […] …

ภาษาอังกฤษ ม3

การใช้ will ภาษาอังกฤษ ม3

การใช้ will ภาษาอังกฤษ ม3

  การใช้ “will” ในภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนม […] …

Sam’s Adventure in the Enchanted Forest ภาษาอังกฤษ ม3

Sam’s Adventure in the Enchanted Forest ภาษาอังกฤษ ม3

  Sam’s Adventure in the Enchanted Forest ภาษาอัง […] …

A Day in the Life of a River ภาษาอังกฤษ ม3

A Day in the Life of a River ภาษาอังกฤษ ม3

  Story: “A Day in the Life of a River” …

ภาษาอังกฤษ ม4

การใช้ will ภาษาอังกฤษ ม4

การใช้ will ภาษาอังกฤษ ม4

  การใช้ “will” ในภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนม […] …

The Lost Journal ภาษาอังกฤษ ม4

The Lost Journal ภาษาอังกฤษ ม4

  “The Lost Journal” ภาษาอังกฤษ ม4   O […] …

The Art Competition ภาษาอังกฤษ ม4

The Art Competition ภาษาอังกฤษ ม4

  The Art Competition ภาษาอังกฤษ ม4   In the small …

ภาษาอังกฤษ ม5

การใช้ will ภาษาอังกฤษ ม5

การใช้ will ภาษาอังกฤษ ม5

  การใช้ “will” ในภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนม […] …

The Secret of the Abandoned Mansion ภาษาอังกฤษ ม5

The Secret of the Abandoned Mansion ภาษาอังกฤษ ม5

  The Secret of the Abandoned Mansion ภาษาอังกฤษ ม5 In …

A Day at the Community Garden ภาษาอังกฤษ ม5

A Day at the Community Garden ภาษาอังกฤษ ม5

  เรื่องสั้น: A Day at the Community Garden ภาษาอังกฤษ …

ภาษาอังกฤษ ม6

การใช้ will ภาษาอังกฤษ ม6

การใช้ will ภาษาอังกฤษ ม6

  การใช้ “will” ในภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนม […] …

The Mysterious Island of Dr. Greywood ภาษาอังกฤษ ม6 (Part 2)

The Mysterious Island of Dr. Greywood ภาษาอังกฤษ ม6 (Part 2)

  Part 2: “The Secrets Unveiled” ภาษาอังกฤษ […] …

The Mysterious Island of Dr. Greywood ภาษาอังกฤษ ม6 (Part 1)

The Mysterious Island of Dr. Greywood ภาษาอังกฤษ ม6 (Part 1)

  The Mysterious Island of Dr. Greywood ภาษาอังกฤษ ม6 ( …

Log in with your credentials

Forgot your details?