แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป6 ชุด 3 ลากและวางลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มีเฉลยคำตอบอยู่ด้านล่าง

 

 

เฉลยคำตอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป6 ชุด3

คำถามต้องสอดคล้องกับคำตอบที่ให้มา และต้องใช้รูปของคำถามที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์.

Question: Where did she go?

Question: Can he play the piano?

Question: What are they doing?

Question: Where is it?

Question: What did they do?

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?