แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป6 ชุด 1 ลากและวางลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มีเฉลยคำตอบอยู่ด้านล่าง

 

เฉลยและคำอธิบาย

ข้อ 1-5:

  1. is – เพราะ “She” ใช้กับ is ในการเป็นกริยาช่วยสำหรับประธานเอกพจน์.
  2. have – “They” มีหลายคนดังนั้นจึงต้องใช้ “have”.
  3. on – ใช้ “on” กับวัตถุที่อยู่บนพื้นผิว.
  4. don’t – “I” ใช้กับ “don’t” เมื่อปฏิเสธในรูปประโยค.
  5. are – “My sister and I” คือประธานพหูพจน์ที่ใช้กับ “are”.

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?