แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุดที่5 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Astound
  • English: “The magician’s tricks astound the audience.”
  • Thai: “กลของนักมายากลทำให้ผู้ชมประหลาดใจ.”
 2. Blissful
  • English: “They had a blissful time on their vacation.”
  • Thai: “พวกเขามีเวลาที่สุขสบายในช่วงวันหยุด.”
 3. Candid
  • English: “Her candid response to the question was appreciated.”
  • Thai: “คำตอบที่ตรงไปตรงมาของเธอได้รับการชื่นชม.”
 4. Dexterous
  • English: “The craftsman is very dexterous with his tools.”
  • Thai: “ช่างฝีมือมีความคล่องแคล่วกับเครื่องมือของเขามาก.”
 5. Eccentric
  • English: “His eccentric behavior often surprises people.”
  • Thai: “พฤติกรรมแปลกประหลาดของเขามักทำให้ผู้คนประหลาดใจ.”
 6. Flamboyant
  • English: “The artist is known for her flamboyant style.”
  • Thai: “ศิลปินนั้นเป็นที่รู้จักสำหรับสไตล์ที่สะดุดตา.”
 7. Gregarious
  • English: “He is gregarious and enjoys social gatherings.”
  • Thai: “เขาชอบสังคมและสนุกกับการรวมกลุ่มสังสรรค์.”
 8. Haphazard
  • English: “The planning for the event seemed somewhat haphazard.”
  • Thai: “การวางแผนสำหรับงานดูเหมือนจะไม่มีแผนที่แน่นอน.”
 9. Immaculate
  • English: “Her dress was immaculate and spotless.”
  • Thai: “ชุดของเธอสะอาดและไม่มีจุดด่างพล้อย.”
 10. Jubilation
  • English: “There was a sense of jubilation after the team’s victory.”
  • Thai: “มีความรู้สึกดีใจหลังจากทีมชนะ.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?