แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุดที่3 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Harmonious
  • English: “The team worked in a harmonious environment.”
  • Thai: “ทีมงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่กลมกลืน.”
 2. Inquisitive
  • English: “Her inquisitive nature always leads her to ask many questions.”
  • Thai: “ธรรมชาติที่อยากรู้อยากเห็นของเธอมักนำไปสู่การถามคำถามมากมาย.”
 3. Jubilant
  • English: “The children were jubilant on the last day of school.”
  • Thai: “เด็กๆ รู้สึกดีใจในวันสุดท้ายของโรงเรียน.”
 4. Luminous
  • English: “The stars were luminous against the night sky.”
  • Thai: “ดาวมีความสว่างไสวต่อท้องฟ้ายามค่ำคืน.”
 5. Meticulous
  • English: “He is meticulous in his approach to problem-solving.”
  • Thai: “เขาใส่ใจในรายละเอียดในการแก้ไขปัญหา.”
 6. Nurturing
  • English: “Her nurturing attitude is perfect for teaching young children.”
  • Thai: “ทัศนคติในการเลี้ยงดูของเธอเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสอนเด็กเล็ก.”
 7. Optimistic
  • English: “Despite the challenges, he remained optimistic about the future.”
  • Thai: “แม้จะมีความท้าทาย แต่เขายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต.”
 8. Prolific
  • English: “The prolific author has written over twenty novels.”
  • Thai: “นักเขียนที่มีผลงานมากมายได้เขียนนวนิยายมากกว่ายี่สิบเรื่อง.”
 9. Quest
  • English: “Her quest for knowledge is never-ending.”
  • Thai: “การแสวงหาความรู้ของเธอไม่มีที่สิ้นสุด.”
 10. Resourceful
  • English: “He is known for being resourceful in difficult situations.”
  • Thai: “เขาเป็นที่รู้จักในเรื่องการหาทางออกได้ดีในสถานการณ์ที่ยากลำบาก.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?