แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุดที่2 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Kinetic
  • English: “The kinetic energy of the moving car was significant.”
  • Thai: “พลังงานจลน์ของรถที่กำลังเคลื่อนที่มีความสำคัญอย่างมาก.”
 2. Labyrinth
  • English: “The old castle had a labyrinth of secret passages.”
  • Thai: “ปราสาทเก่ามีอุโมงค์ลับเป็นเขาวงกต.”
 3. Magnificent
  • English: “The view from the hilltop was truly magnificent.”
  • Thai: “ทิวทัศน์จากยอดเขานั้นยอดเยี่ยมจริงๆ.”
 4. Nostalgic
  • English: “Listening to these old songs makes me feel nostalgic.”
  • Thai: “การฟังเพลงเก่าๆ เหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกคิดถึงอดีต.”
 5. Optimize
  • English: “We need to optimize our strategies to improve efficiency.”
  • Thai: “เราต้องการทำให้กลยุทธ์ของเราเป็นไปในทางที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ.”
 6. Pioneering
  • English: “His pioneering work in science has been widely recognized.”
  • Thai: “งานบุกเบิกของเขาในด้านวิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง.”
 7. Quintessential
  • English: “This book is the quintessential guide to Italian cooking.”
  • Thai: “หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่สำคัญที่สุดในการทำอาหารอิตาลี.”
 8. Resilience
  • English: “Her resilience in the face of adversity is admirable.”
  • Thai: “ความเข้มแข็งของเธอในหน้าของความยากลำบากนั้นน่าชื่นชม.”
 9. Serenity
  • English: “The serenity of the countryside is peaceful and calming.”
  • Thai: “ความเงียบสงบของชนบทนั้นสงบและทำให้ผ่อนคลาย.”
 10. Tranquility
  • English: “He enjoys the tranquility of early mornings.”
  • Thai: “เขาชอบความสงบสุขของยามเช้าตรู่.”

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?