การใช้ “will” ในภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควรเน้นความเข้าใจง่ายและละเอียด ต่อไปนี้คือหลักการใช้ “will” ในหลายๆ บริบท:

1. การแสดงเจตนาหรือความตั้งใจ

 • ตัวอย่าง: “I will finish my homework by tonight.” (ฉันจะทำการบ้านเสร็จภายในคืนนี้)
 • การใช้: เราใช้ “will” เมื่อต้องการแสดงความตั้งใจหรือแผนการที่เราตัดสินใจทำในอนาคต

2. การทำนายหรือคาดการณ์

 • ตัวอย่าง: “It will rain tomorrow.” (พรุ่งนี้จะฝนตก)
 • การใช้: เมื่อต้องการแสดงความเชื่อหรือการทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต

3. การแสดงความต้องการหรือประสงค์

 • ตัวอย่าง: “Will you help me with this project?” (คุณช่วยฉันทำโปรเจ็กต์นี้ได้ไหม)
 • การใช้: เมื่อใช้ในคำถาม, “will” สามารถแสดงความต้องการหรือการขอร้อง

4. การใช้ในเงื่อนไขประเภทที่หนึ่ง (First Conditional)

 • ตัวอย่าง: “If it stops raining, we will go out.” (ถ้าหากฝนหยุดตก เราจะออกไปข้างนอก)
 • การใช้: ใช้ “will” ในประโยคหลักเมื่อมีเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในอนาคต

5. การใช้ในรูปแบบ ‘will not’ หรือ ‘won’t’

 • ตัวอย่าง: “I will not tolerate this behavior.” (ฉันจะไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้)
 • การใช้: ใช้เพื่อแสดงการปฏิเสธหรือความไม่ยินยอมในอนาคต

6. การใช้ในรูปแบบ ‘will have’ เพื่อแสดงการกระทำที่จะเสร็จสิ้นในอนาคต

 • ตัวอย่าง: “By next year, I will have graduated.” (ภายในปีหน้า, ฉันจะสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 • การใช้: ใช้เพื่อบ่งบอกการกระทำที่จะเสร็จสมบูรณ์ในจุดเวลาหนึ่งในอนาคต

7. การใช้เพื่อแสดงความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้

 • ตัวอย่าง: “That will be the courier at the door.” (นั่นคงจะเป็นพนักงานส่งของที่ประตู)
 • การใช้: ใช้เพื่อบอกถึงสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้หรือคาดเดาได้ในปัจจุบันหรืออนาคต

8. การใช้ในรูปแบบ ‘will be doing’ เพื่อแสดงการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

 • ตัวอย่าง: “This time next week, I will be sitting on the beach.” (ในเวลานี้ของสัปดาห์หน้า, ฉันจะกำลังนั่งอยู่ที่ชายหาด)
 • การใช้: ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่จะกำลังเกิดขึ้นในจุดเวลาหนึ่งในอนาคต

การเข้าใจ “will” ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใช้ในบริบทที่เหมาะสม การฝึกปฏิบัติและอ่านตัวอย่างประโยคจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจการใช้งานได้ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องฝึกใช้ “will” ในบริบทต่างๆ เพื่อเข้าใจการใช้งานอย่างแท้จริงและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องในการสื่อสารประจำวันและในการเขียน.

 

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?