การแยกความแตกต่างระหว่าง “like” และ “as” เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งสองคำนี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกันแต่ใช้ในบริบทที่ต่างกัน บทความนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าเมื่อไรควรใช้คำไหนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์.

Like

“Like” เป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งที่เราพูดถึงมีความคล้ายคลึงกัน เช่น:

  • She sings like a professional. (เธอร้องเพลงเหมือนมืออาชีพ)
  • He runs like the wind. (เขาวิ่งเร็วเหมือนลม)

เราใช้ “like” กับคำนามหรือสรรพนามเพื่อแสดงความเหมือน.

As

“As” เป็นคำที่ใช้แสดงหน้าที่หรือสถานะที่เท่าเทียมกัน เช่น:

  • She works as a teacher. (เธอทำงานเป็นครู)
  • I used the box as a chair. (ฉันใช้กล่องเป็นเก้าอี้)

นอกจากนี้ “as” ยังใช้ในสำนวนที่มีความหมายตายตัว เช่น “As you know,” หรือ “As previously mentioned,”

ลองประยุกต์ใช้

ลองดูประโยคตัวอย่างที่ใช้ “like” และ “as”:

  1. She acted like she didn’t hear us. (เธอทำท่าเหมือนไม่ได้ยินเรา)
  2. He used the scarf as a blanket. (เขาใช้ผ้าพันคอเป็นผ้าห่ม)

ทบทวน

เพื่อที่จะใช้ “like” และ “as” อย่างถูกต้อง จำไว้ว่า:

  • “Like” ใช้เมื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึง
  • “As” ใช้เมื่อพูดถึงหน้าที่หรือในสำนวนที่มีความหมายตายตัว

การเข้าใจการใช้ “like” และ “as” จะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมชาติมากขึ้น เมื่อคุณเริ่มรู้สึกสบายใจกับการใช้คำเหล่านี้ ลองสร้างประโยคของคุณเองเพื่อฝึกฝน และอย่าลืม… การเรียนภาษาคือการผจญภัยที่ไม่มีวันสิ้นสุด ขอให้สนุกกับมันนะคะ

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?