การเข้าใจคำช่วยที่ใช้บ่อยๆ เช่น “can” และ “could” เป็นสิ่งสำคัญ เพราะคำเหล่านี้มีหน้าที่ในการแสดงความสามารถ หรือการขออนุญาต ไปดูกันว่าเราควรใช้คำไหนในสถานการณ์ไหนกันเถอะ!

Can

“Can” เป็นคำช่วยที่แสดงความสามารถในปัจจุบันหรือความเป็นไปได้ในสิ่งที่พูดถึง เช่น:

  • I can speak English. (ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้)
  • Can you help me? (คุณช่วยฉันได้ไหม?)

เมื่อเราต้องการขออนุญาตในลักษณะที่เป็นกันเอง เราก็ใช้ “can” เช่น:

  • Can I use your phone? (ฉันใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหม?)

Could

“Could” เป็นรูปแบบที่ผ่านมาของ “can” และมักใช้เพื่อแสดงความสามารถในอดีต เช่น:

  • When I was younger, I could run very fast. (ตอนที่ฉันยังเด็ก ฉันสามารถวิ่งเร็วมาก)

แต่ “could” ยังมีการใช้งานในปัจจุบันเพื่อแสดงความเป็นไปได้ที่น้อยกว่า “can” และมักใช้เพื่อการขออนุญาตหรือการขอในลักษณะที่อ่อนหวานและสุภาพ เช่น:

  • Could you please pass the salt? (คุณช่วยส่งเกลือให้ฉันได้ไหม?)

ลองประยุกต์ใช้

มาลองใช้ “can” และ “could” ในประโยคกัน:

  1. Can you play the guitar? (คุณเล่นกีตาร์ได้ไหม?)
  2. I could swim when I was four years old. (ฉันสามารถว่ายน้ำได้ตอนอายุสี่ปี)

ทบทวน

จำไว้นะว่า:

  • “Can” ใช้เพื่อแสดงความสามารถในปัจจุบันหรือขออนุญาตในลักษณะเป็นกันเอง
  • “Could” ใช้เพื่อแสดงความสามารถในอดีต หรือขออนุญาต/ขอในลักษณะที่สุภาพ

การใช้ “can” และ “could” อย่างถูกต้องจะช่วยให้การสื่อสารของคุณในภาษาอังกฤษดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อย่าลืมฝึกใช้คำเหล่านี้ให้เป็นประจำนะคะ

นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ ยังมีรูปแบบและการใช้คำอื่นๆ อีกมากที่คุณสามารถสำรวจได้ ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?