เรียนพิเศษหยาด

ยอดยกมา 632

คงเหลือ 632

เรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  2 ชั่วโมง ราคา 158 บาท

632 – 158 = 474

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

474 + 6 = 480

คงเหลือ 480

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมงครึ่ง 118 บาท

480 – 118 =362 

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

362 – 158 = 204

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

204 – 158 = 46

29 มีนาคม 2564 จ่ายแล้ว 744 บาท

744 + 46 = 790 บาท