เรียนพิเศษต้นกล้า

ยอดยกมา 219

คงเหลือ 219

เรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 2 ชั่วโมง ราคา 158 บาท

219 – 158 = 61

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

61 + 8 = 69

คงเหลือ 69

โอนแล้ว 632 + 69 = 701

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

701 – 158 = 543

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

543 + 3 = 546

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

546 – 158 = 388

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

388 – 79 = 309