The Day of the Solar Eclipse ภาษาอังกฤษ ม4

 

In the small town of Harmony, the residents were buzzing with excitement for the much-anticipated solar eclipse. Among them was a high school student named Lily, who had a deep interest in astronomy. She had been preparing for this day for months, reading books and attending astronomy club meetings at school.

As the day of the eclipse approached, Lily organized a viewing event for her community. She set up telescopes in the local park and distributed special glasses for safe viewing. Her enthusiasm was contagious, and many people, young and old, joined to witness the event.

During the eclipse, the town experienced a magical moment of darkness in the middle of the day. Birds stopped chirping, and the temperature dropped. It was a surreal experience for everyone. Lily explained the science behind the eclipse, sharing her knowledge with the community.

This event was not just about the eclipse for Lily; it was about bringing her community together and sharing her passion for astronomy. The experience strengthened her resolve to pursue a career in space science.

After the eclipse, the town people appreciated Lily’s effort and her ability to turn a natural phenomenon into a unifying and educational event. She became an inspiration to many young students in Harmony.

 

ในเมืองเล็กๆ อย่างฮาร์โมนี ชาวบ้านต่างพากันตื่นเต้นกับสุริยุปราคาที่หลายคนรอคอย หนึ่งในนั้นคือนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งชื่อลิลี่ ซึ่งมีความสนใจในเรื่องดาราศาสตร์อย่างลึกซึ้ง เธอเตรียมตัวสำหรับวันนี้เป็นเวลาหลายเดือน อ่านหนังสือและเข้าร่วมการประชุมชมรมดาราศาสตร์ที่โรงเรียน

เมื่อใกล้ถึงวันคราส ลิลลี่ได้จัดกิจกรรมชมสำหรับชุมชนของเธอ เธอตั้งกล้องโทรทรรศน์ในสวนสาธารณะในท้องถิ่นและแจกจ่ายแว่นตาพิเศษเพื่อการดูอย่างปลอดภัย ความกระตือรือร้นของเธอแพร่ระบาด และมีผู้คนมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาร่วมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์นี้

ในช่วงคราส เมืองนี้ประสบกับช่วงเวลามหัศจรรย์แห่งความมืดมิดในตอนกลางวัน นกหยุดส่งเสียงร้อง และอุณหภูมิก็ลดลง มันเป็นประสบการณ์ที่เหนือจริงสำหรับทุกคน ลิลี่อธิบายวิทยาศาสตร์เบื้องหลังคราส แบ่งปันความรู้ของเธอกับชุมชน

เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับคราสของลิลลี่เท่านั้น มันเป็นการนำชุมชนของเธอมารวมกันและแบ่งปันความหลงใหลในดาราศาสตร์ของเธอ ประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้เธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์อวกาศมากขึ้น

หลังจากสุริยุปราคา ชาวเมืองต่างชื่นชมความพยายามของลิลี่และความสามารถของเธอในการเปลี่ยนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้เป็นกิจกรรมที่รวมเป็นหนึ่งและให้ความรู้ เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์หลายคนใน Harmony

 

แบบทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่อง

 

 

คำถาม

 1. Lily had a deep interest in ________.
 2. She organized a viewing event in the local ________.
 3. Lily distributed special ________ for safe viewing of the eclipse.
 4. During the eclipse, the town experienced a moment of ________ in the middle of the day.
 5. Lily’s experience at the event strengthened her resolve to pursue a career in ________ science.

 

 1. ลิลลี่มีความสนใจอย่างลึกซึ้งใน ________
 2. เธอจัดกิจกรรมรับชมใน ________ ท้องถิ่น
 3. ลิลลี่แจก ________ พิเศษเพื่อการดูคราสอย่างปลอดภัย
 4. ในช่วงคราส เมืองนี้ประสบช่วงเวลา ________ ช่วงเวลากลางวัน
 5. ประสบการณ์ของลิลลี่ในงานนี้ทำให้เธอมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ________ มากขึ้น

 

คำตอบ

 1. Astronomy – Lily had a deep interest in astronomy.
 2. Park – She organized a viewing event in the local park.
 3. Glasses – Lily distributed special glasses for safe viewing of the eclipse.
 4. Darkness – During the eclipse, the town experienced a moment of darkness in the middle of the day.
 5. Space – Lily’s experience at the event strengthened her resolve to pursue a career in space science.

 

 1. ดาราศาสตร์ – ลิลี่มีความสนใจในด้านดาราศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
 2. ปาร์ค – เธอจัดงานชมในสวนสาธารณะท้องถิ่น
 3. แว่นตา – ลิลลี่แจกแว่นตาพิเศษเพื่อการดูคราสอย่างปลอดภัย
 4. ความมืด – ในช่วงคราส เมืองจะพบกับช่วงเวลาแห่งความมืดมิดในตอนกลางวัน
 5. Space – ประสบการณ์ของ Lily ในงานนี้ทำให้เธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์อวกาศมากขึ้น

 

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?