เรียนพิเศษวิน

ยอดยกมา 948

ของเก่าเหลือ 3

948+3 = 951 คงเหลือ 951

เรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1 ชั่วโมง ราคา 79 บาท

951 – 79 = 872

คงเหลือ 872

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

872 – 79 = 793

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

793 + 4 = 797

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

797 – 79 = 718

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

718 – 79 = 639

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

639 + 1 = 640

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

640 – 79 = 561

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

561 + 3 = 564

เรียนวันที่ 4 เมษายน 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

564 – 79 = 458

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

458 + 7 = 465

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

465 – 79 = 386

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

386 + 5 = 391