เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

720 – 79 = 641

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

641 + 5 = 646

เรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

646 – 79 = 567

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

567 + 5 = 572

เรียนวันที่ 30 มค 2565 20 นาที 26 บาท

572 – 26 = 546

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

546 + 2 = 548

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

548 – 79 = 469

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

469 + 4 = 473

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

473 – 79 = 394

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

394 + 3 = 397

เรียนพิเศษวันที่ 4 มีนาคม 2565 1 ชั่วโมง 150 บาท

397 – 150 = 247

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

247 – 79 = 168

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

168 + 3 = 171

เรียนวันที่ 26 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

171 – 158 = 13

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

13 + 5 = 18

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

18 – 79 = -61

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

-61 + 5 = -56

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?