ยอดยกมา 948

ของเก่าเหลือ 3

948+3 = 951 คงเหลือ 951

เรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1 ชั่วโมง ราคา 79 บาท

951 – 79 = 872

คงเหลือ 872

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

872 – 79 = 793

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

793 + 4 = 797

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

797 – 79 = 718

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

718 – 79 = 639

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

639 + 1 = 640

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

640 – 79 = 561

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

561 + 3 = 564

เรียนวันที่ 4 เมษายน 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

564 – 79 = 458

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

458 + 7 = 465

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

465 – 79 = 386

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

386 + 5 = 391

เรียนวันที่ 25 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

391 – 79 = 312

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

312 + 7 = 319

เรียนวันที่ 16 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

319 – 79 = 240

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  10 คะแนน

240 + 10 = 250

เรียนวันที่ 23 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

250 – 79 = 171

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

171 + 2 = 173

เรียนวันที่ 30 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

173 – 79 = 94

เรียนวันที่ 6 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

94 – 79 = 15

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

15 + 8 = 23

เรียนวันที่ 13 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

23 – 79 = -56

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-56 + 6 = -50

เรียนวันที่ 27 มิถุนายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

-50 – 79 = -129

28/02/2564 จ่ายแล้ว 1080

-129 + 1080 = 951

เรียนวันที่ 4 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

951 – 79 = 872

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

872 + 8 = 880

เรียนวันที่ 11 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

880 – 158 = 722

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

722 +2 = 724

เรียนวันที่ 18 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

724 – 158 = 566

เรียนวันที่ 1 สค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

566 – 79 = 487

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

487 + 2 = 489

เรียนวันที่ 8 สค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

489 – 79 = 410

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

410 + 4 = 414

เรียนวันที่ 12 กย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

414 – 79 = 335

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

335 + 2 = 337

เรียนวันที่ 19 กย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

337 – 79 = 258

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

258 + 4 = 262

เรียนวันที่ 3 ตค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

262 – 79 = 183

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

183 + 3 = 186

เรียนวันที่ 10 ตค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

186 – 79 = 107

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  1 คะแนน

107 + 1 = 108

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?