เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

696 – 79 =617

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

617 + 2 = 619

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

619 – 79 = 540

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

540 + 2 = 542

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

542 – 79 = 463

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

463 + 5 = 468

เรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

468 – 79 = 389

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  1 คะแนน

389 + 1 = 390

เรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

390 – 79 = 311

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  1 คะแนน

311 + 1 = 312

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?