เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

720 – 79 = 641

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

641 + 5 = 646

เรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

646 – 79 = 567

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

567 + 5 = 572

เรียนวันที่ 30 มค 2565 20 นาที 26 บาท

572 – 26 = 546

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

546 + 2 = 548

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

548 – 79 = 469

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

469 + 4 = 473

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

473 – 79 = 394

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

394 + 3 = 397

เรียนพิเศษวันที่ 4 มีนาคม 2565 1 ชั่วโมง 150 บาท

397 – 150 = 247

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

247 – 79 = 168

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

168 + 3 = 171

เรียนวันที่ 26 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

171 – 158 = 13

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

13 + 5 = 18

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

18 – 79 = -61

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

-61 + 5 = -56

22/5/2565 โอนแล้ว 632 

-56 + 632 = 576

เรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

576 – 79 = 497

เรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

497 – 79 = 418

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

418 + 3 = 421

เรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565  1 ชั่วโมง 79 บาท

421 – 79 = 342

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

342 + 4 = 346

เรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2565  1 ชั่วโมง 79 บาท

346 – 79 = 267

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

267 + 4 = 271

เรียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

271 – 79 = 192

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

192 + 4 = 196

เรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

196 – 79 = 117

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  1 คะแนน

117 + 1 = 118

เรียนวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

118 – 79 = 39

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

39 + 4 = 43

เรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

43 – 79 = -36

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

-36 + 3 = -33

29/07/2565 โอนแล้ว 1000

-33 + 1000 = 967

เรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

967 – 79 = 888

เรียนวันที่ 7 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 40 บาท (ส่วนลดคอมครูมีปัญหา)

888 – 40 = 848

เรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

848 – 79 = 769

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

769 + 3 = 772

เรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

772 – 79 = 693

เรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

693 – 79 = 614

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

614 + 4 = 618

เรียนวันที่ 4 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

618 – 79 = 539

เรียนวันที่ 11 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

539 – 79 = 460

เรียนวันที่ 18 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

460 – 79 = 381

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

381 + 2 = 383

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?