25 เมษายน 2564 จ่ายแล้ว 600

เรียนวันที่ 25 เมษายน 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

600 – 158 = 442

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

442 + 5 = 447

เรียนวันที่ 2 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

447 – 158 = 289

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

289 + 13 = 302

เรียนวันที่ 9 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

302 – 158 = 144

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 21 คะแนน

144 + 21 = 165

เรียนวันที่ 17 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

165 – 158 = 7

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

7 + 14 = 21

17 พค 2564 จ่ายแล้ว 500บาท

21 + 500 = 521

เรียนวันที่ 23 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

521 – 79 = 442

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  16 คะแนน

442 + 16 = 458

เรียนวันที่ 30 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

458 – 158 = 300

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

300 + 8 = 308

เรียนวันที่ 6 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

308 – 158 = 150

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

150 + 12 = 162

เรียนวันที่ 13 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

162 – 158 = 4

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

4 + 9 = 13

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?