เรียนพิเศษสไปร

25 เมษายน 2564 จ่ายแล้ว 600

เรียนวันที่ 25 เมษายน 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

600 – 158 = 442

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

442 + 5 = 447

เรียนวันที่ 2 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

447 – 158 = 289

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

289 + 13 = 302

เรียนวันที่ 9 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

302 – 158 = 144

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 21 คะแนน

144 + 21 = 165