เฟรชเรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2515 – 158 = 2357

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

2357 + 6 = 2363

เฟิสเรียนวันที่ 7 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

2363 – 158 = 2205

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

2205 + 6 = 2211

เฟิสเรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

2211 – 79 = 2132

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

2132 + 2 = 2134

เฟรชเรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

2134 – 158 = 1976

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

1976 + 9 = 1985

เฟิสเรียนวันที่ 14 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1985 – 79 = 1906

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1906 – 79 = 1827

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

1827 + 10 = 1837

เฟรชเรียนวันที่ 16 มกราคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1837 – 158 = 1679

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1679 + 6 = 1685

เฟิสเรียนวันที่ 21 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1685 – 158 = 1527

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

1527 + 3 = 1530

เฟิสเรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1530 – 79 = 1451

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1451 + 8 = 1459

เฟรชเรียนวันที่ 22 มกราคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1459 – 158 = 1301

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

1301 + 2 = 1303

เฟิสเรียนวันที่ 28 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1303 – 158 = 1145

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1145 + 6 = 1151

เฟิสเรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1151 – 79  = 1072

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

1072 + 10 = 1082

เฟรชเรียนวันที่ 29 มกราคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1082 – 158 = 924

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

924 + 7 = 931

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?