เฟิสเรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1191 – 79 = 1112

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1112 + 8 = 1120

เฟรซเรียนวันที่ 9 ธค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1120 – 158 = 962

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

962 + 5 = 967

เฟิสเรียนวันที่ 22 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

967 – 158 = 809

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

809 + 7 = 816

เฟิสเรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

816 – 79 = 737

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

737 + 5 = 742

เฟรซเรียนวันที่ 23 ธค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

742 – 158 = 584

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

584 + 7 = 591

เฟิสเรียนวันที่ 29 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

591 – 158 = 433

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

433 + 6 = 439

เฟิสเรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

439 – 79 = 360

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

360 + 7 = 367

เฟรซเรียนวันที่ 30 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

367 – 158 = 209

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

209 + 2 = 211

เฟิสเรียนวันที่ 6 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

211 – 79 = 132

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

132 + 11 = 143

เฟิสเรียนวันที่ 12 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

143 – 158 = -15

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-15 + 6 = -9

เฟรซเรียนวันที่ 13 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-9 – 79 = -88

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-88 + 5 = -83

เฟิสเรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-83 – 79 = -162

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-162 + 5 = -157

เฟรซเรียนวันที่ 20 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-157 – 158 = -315

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-315 + 5 = -310

20/02/2565 โอนแล้ว 2000

-310 + 2000 = 1690

เฟิสเรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1690 – 158 = 1532

เฟิสเรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1532 – 79 = 1453

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1453 + 6 = 1459

เฟรซเรียนวันที่ 27 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1459 – 158 = 1301

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1301 + 5 = 1306

เฟิสเรียนวันที่ 5 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1306 – 79 = 1227

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

1227 + 9 = 1236

เฟิสเรียนวันที่ 6 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1236 – 79 = 1157

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

1157 + 7 = 1164

เฟิสเรียนวันที่ 12 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1164 – 79 = 1085

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

1085 + 2 = 1087

เฟิสเรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1087 – 79 = 1008

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1008 + 5 = 1013

เฟิสเรียนวันที่ 19 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1013 – 79 = 934

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

934 + 7 = 941

เฟิสเรียนวันที่ 26 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

941 – 79 = 862

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

862 + 4 = 866

เฟิสเรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

866 – 79 = 787

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

787 + 7 = 794

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?