เฟรชเรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2515 – 158 = 2357

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

2357 + 6 = 2363

เฟิสเรียนวันที่ 7 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

2363 – 158 = 2205

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

2205 + 6 = 2211

เฟิสเรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

2211 – 79 = 2132

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

2132 + 2 = 2134

เฟรชเรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

2134 – 158 = 1976

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

1976 + 9 = 1985

เฟิสเรียนวันที่ 14 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1985 – 79 = 1906

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1906 – 79 = 1827

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

1827 + 10 = 1837

เฟรชเรียนวันที่ 16 มกราคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1837 – 158 = 1679

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1679 + 6 = 1685

เฟิสเรียนวันที่ 21 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1685 – 158 = 1527

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

1527 + 3 = 1530

เฟิสเรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1530 – 79 = 1451

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1451 + 8 = 1459

เฟรชเรียนวันที่ 22 มกราคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1459 – 158 = 1301

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

1301 + 2 = 1303

เฟิสเรียนวันที่ 28 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1303 – 158 = 1145

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1145 + 6 = 1151

เฟิสเรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1151 – 79  = 1072

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

1072 + 10 = 1082

เฟรชเรียนวันที่ 29 มกราคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1082 – 158 = 924

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

924 + 7 = 931

เฟิสเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

931 – 158 = 773

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

773 + 6 = 779

เฟิสเรียนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง (ส่วนลดเหลือ 60 บาท)

779 – 60 = 719

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

719 + 2 = 721

เฟรชเรียนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

721 – 158 = 563

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

563 + 4 = 567

เฟิสเรียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

567 – 158 = 409

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

409 + 4 = 413

เฟิสเรียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

413 – 79 = 334

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

334 + 6 = 340

เฟรชเรียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

340 – 158 = 182

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

182 + 3 = 185

เฟิสเรียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

185 – 158 =  27

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

27 + 8 = 35

เฟิสเรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

35 – 79 = -44

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-44 + 6 = -38

เฟรชเรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

-38 – 158 = -196

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-196 + 5 = -191

เฟิสเรียนวันที่ 4 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

-191 – 158 = -349

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-349 + 5 = -344

เฟิสเรียนวันที่ 5 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

-344 – 79 = -423

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

-423 + 1 = -422

เฟรชเรียนวันที่ 5 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

-422 – 158 = -580

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-580 + 5 = -575

11/3/2566 โอนแล้ว 2000

-575 + 2000 = 1425

เฟิสเรียนวันที่ 18 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1425 – 158 =1267

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

1267 + 2 = 1269

เฟิสเรียนวันที่ 19 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1269 – 79 = 1190

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1190 + 5 = 1195

เฟรชเรียนวันที่ 19 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1195 – 158 = 1037

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

1037 + 4 = 1041

เฟรชเรียนวันที่ 26 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1041 – 158 = 883

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

883 + 3 = 886

เฟิสเรียนวันที่ 29 เมษายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

886 – 158 = 728

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

728 + 2 = 730

เฟิสเรียนวันที่ 30 เมษายน 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

730 – 79 = 651

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

651 + 2 = 653

เฟรชเรียนวันที่ 30 เมษายน 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

653 – 79 = 574

เฟิสเรียนวันที่ 7 พค 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

574 – 79 = 495

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

495 + 4 = 499

เฟรชเรียนวันที่ 7 พค 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

499 – 79 = 420

เฟิสเรียนวันที่ 13 พค 2566  2 ชั่วโมง 158 บาท

420 – 158 = 262

เฟิสเรียนวันที่ 14 พค 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

262 – 79 = 183

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

183 + 1 = 184

เฟรชเรียนวันที่ 14 พค 2566  2 ชั่วโมง 158 บาท

184 – 158 = 26

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

26 + 4 = 30

เฟิสเรียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

30 – 158 = -128

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

-128 + 4 = -124

เฟรชเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

-124 – 158 = -282

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

-282 + 4 = -278

28/05/2566 โอนแล้ว 2000

-278 + 2000 = 1722

เฟิสเรียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1722 – 79 = 1643

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

1643 + 2 = 1645

เฟิสเรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1645 – 79 = 1566

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

1566 + 1 = 1567

เฟรชเรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1567 – 158 = 1409

เฟิสเรียนวันที่ 3 มิถุนายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1409 – 158 = 1251

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

1251 + 2 = 1253

เฟิสเรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

1253 – 79 = 1174

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1174 + 5 = 1179

เฟรชเรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1179 – 158 = 1021

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

1021 + 4 = 1025

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?