เรียนพิเศษเฟิส

ยอดยกมา 637

คงเหลือ 637

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

637 – 79 = 558

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

558 + 7 = 565

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

565 – 79 = 486

เรียนวันที่ 20 มีนาคม 2564  (ไมค์น้องเสียตอนเรียนไปได้ 1 ชั่วโมงครึ่ง คิด 118 บาท)

486 – 118 = 368

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท (ไมค์น้องเสียไม่คิดชั่วโมง)

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

368 + 5 = 373

เรียนวันที่ 27 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

373 -158 = 215

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13

215 + 13 = 228

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

228 – 79 = 149

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

149 + 3 = 152

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

79 – 152 = 73

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

73 + 8 = 81