ยอดยกมา 637

คงเหลือ 637

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

637 – 79 = 558

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

558 + 7 = 565

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

565 – 79 = 486

เรียนวันที่ 20 มีนาคม 2564  (ไมค์น้องเสียตอนเรียนไปได้ 1 ชั่วโมงครึ่ง คิด 118 บาท)

486 – 118 = 368

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท (ไมค์น้องเสียไม่คิดชั่วโมง)

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

368 + 5 = 373

เรียนวันที่ 27 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

373 -158 = 215

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13

215 + 13 = 228

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

228 – 79 = 149

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

149 + 3 = 152

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

79 – 152 = 73

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

73 + 8 = 81

เรียนวันที่ 24 เมษายน 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

81 – 158 = -77

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

-77 + 10 = -67

เรียนวันที่ 25 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

-67 – 79 = -146

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

-146 + 7 = -139

28 เมษายน 2564 โอนแล้ว 1000

-139 + 1000 = 861

เรียนวันที่ 1 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

861 – 158 = 703

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

703 + 6 = 709

เรียนวันที่ 2 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

709 – 79 = 630

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

630 + 4 = 634

เรียนวันที่ 8 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

634 – 158 = 476

เรียนวันที่ 9 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

476 – 79 = 397

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

397 + 8 = 405

เรียนวันที่ 15 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

405 – 158 = 247

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

247 + 14 = 261

เรียนวันที่ 16 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

261 – 79 = 182

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

182 + 11 = 193

เรียนวันที่ 22 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

193 – 158 = 35

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  19 คะแนน

35 + 19 = 54

เรียนวันที่ 23 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

54 – 79 = -25

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-25 + 6 = -19

29 พค 54 โอนแล้ว 3000

-19 + 3000 = 2981

เรียนพิเศษเฟิสวันที่ 29 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2981 – 158 = 2823

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

2823 + 13 = 2836

เรียนพิเศษเฟิสวันที่ 30 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

2836 – 79 = 2757

เรียนพิเศษเฟรซวันที่ 30 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2757 – 158 = 2599

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 19 คะแนน

2599 + 19 = 2618

เฟิสเรียนวันที่ 5 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2618 – 158 = 2460

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

2460 + 8 = 2468

เรียนวันที่ 6 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

2468 – 79 = 2389

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

2389 + 9 = 2398

เฟรซเรียนวันที่ 6 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2398 – 158 = 2240

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

2240 + 4 = 2244

เฟิสเรียนวันที่ 12 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2244 – 158 = 2086

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

2086 + 13 = 2099

เฟิสเรียนวันที่ 13 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

2099 – 79 = 2020

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

2020 + 9 = 2029

เฟรซเรียนวันที่ 13 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2029 – 158 = 1871

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1871 + 6 = 1877

เฟิสเรียนวันที่ 19 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1877 – 158 = 1719

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

1719 + 14 = 1733

เฟิสเรียนวันที่ 26 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1733 – 158 = 1575

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

1575 + 13 = 1588

เฟิสเรียนวันที่ 27 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1588 – 79 = 1509

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1509 + 6 = 1515

เฟรซเรียนวันที่ 27 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1515 – 158 = 1357

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

1357 + 9 = 1366

เฟิสเรียนวันที่ 3 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1366 – 158 = 1208

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

1208 + 1 = 1209

เฟิสเรียนวันที่ 4 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1209 – 79 = 1130

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1130 + 8 = 1138

เฟรซเรียนวันที่ 4 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1138 – 158 = 980

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

980 + 3 = 983

เฟิสเรียนวันที่ 11 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

983 – 158 = 825

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

825 + 5 = 830

เฟรซเรียนวันที่ 11 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

830 – 79 = 751

เฟิสเรียนวันที่ 18 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

751 – 158 = 593

เฟรซเรียนวันที่ 18 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

593 – 79 = 514

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

514 + 14 = 528

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?