เฟิสเรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1191 – 79 = 1112

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1112 + 8 = 1120

เฟรซเรียนวันที่ 9 ธค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1120 – 158 = 962

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

962 + 5 = 967

เฟิสเรียนวันที่ 22 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

967 – 158 = 809

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

809 + 7 = 816

เฟิสเรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

816 – 79 = 737

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

737 + 5 = 742

เฟรซเรียนวันที่ 23 ธค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

742 – 158 = 584

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

584 + 7 = 591

เฟิสเรียนวันที่ 29 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

591 – 158 = 433

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

433 + 6 = 439

เฟิสเรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

439 – 79 = 360

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

360 + 7 = 367

เฟรซเรียนวันที่ 30 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

367 – 158 = 209

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

209 + 2 = 211

เฟิสเรียนวันที่ 6 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

211 – 79 = 132

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

132 + 11 = 143

เฟิสเรียนวันที่ 12 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

143 – 158 = -15

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-15 + 6 = -9

เฟรซเรียนวันที่ 13 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-9 – 79 = -88

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-88 + 5 = -83

เฟิสเรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-83 – 79 = -162

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-162 + 5 = -157

เฟรซเรียนวันที่ 20 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-157 – 158 = -315

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-315 + 5 = -310

20/02/2565 โอนแล้ว 2000

-310 + 2000 = 1690

เฟิสเรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1690 – 158 = 1532

เฟิสเรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1532 – 79 = 1453

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1453 + 6 = 1459

เฟรซเรียนวันที่ 27 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1459 – 158 = 1301

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1301 + 5 = 1306

เฟิสเรียนวันที่ 5 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1306 – 79 = 1227

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

1227 + 9 = 1236

เฟิสเรียนวันที่ 6 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1236 – 79 = 1157

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

1157 + 7 = 1164

เฟิสเรียนวันที่ 12 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1164 – 79 = 1085

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

1085 + 2 = 1087

เฟิสเรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1087 – 79 = 1008

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1008 + 5 = 1013

เฟิสเรียนวันที่ 19 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1013 – 79 = 934

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

934 + 7 = 941

เฟิสเรียนวันที่ 26 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

941 – 79 = 862

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

862 + 4 = 866

เฟิสเรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

866 – 79 = 787

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

787 + 7 = 794

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

794 – 158 = 636

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

636 + 3 = 639

เฟิสเรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

639 – 79 = 560

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

560 + 5 = 565

เฟรซเรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

565 – 158 = 407

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

407 + 4 = 411

เฟิสเรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

411 – 158 = 253

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

253 + 5 = 258

เฟิสเรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

258 – 79 = 179

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

179 + 6 = 185

เฟรชเรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

185 – 158 = 27

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

27 + 7 = 34

เฟิสเรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

34 – 158 = -124

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-124 + 2 = -122

เฟิสเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565  1 ชั่วโมง 79 บาท

-122 – 79 = -201

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-201 + 5 = -196

เฟรชเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-196 – 158 = -354

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 18 คะแนน

-354 + 18 = -336

20/6/2565 โอนแล้ว 3500

-336 + 3500 = 3164

เฟิสเรียนวันที่ 25 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

3164 – 158 = 3006

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

3006 + 3 = 3009

เฟิสเรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2565  1 ชั่วโมง 79 บาท

3009 – 79 = 2930

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

2930 + 3 = 2933

เฟรชเรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2933 – 158 = 2775

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

2775 + 7 = 2782

เฟิสเรียนวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2782 – 158 = 2624

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

2624 + 5 = 2629

เฟิสเรียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

2629 – 79 = 2550

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

2550 + 4 = 2554

เฟรชเรียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2554 – 158 = 2396

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

2396 + 4 = 2400

เรียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2400 – 158 = 2242

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

2242 + 5 = 2247

เฟิสเรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

2247 – 79 = 2168

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

2168 + 4 = 2172

เฟรชเรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2172 – 158 = 2014

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

2014 + 6 = 2020

เรียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2020 – 158 = 1862

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

1862 + 7 = 1869

เฟิสเรียนวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1869 – 79 = 1790

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1790 + 8 = 1798

เฟิสเรียนวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1798 – 158 = 1640

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

1640 + 2 = 1642

เฟิสเรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1642 – 79 = 1563

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1563 + 6 = 1569

เฟรชเรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1569 – 158 = 1411

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1411 + 6 = 1417

เฟิสเรียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1417 – 158 = 1259

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1259 + 6 = 1265

เฟิสเรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1265 – 79 = 1186

เฟรชเรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1186 – 158 = 1028

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1028 + 5 = 1033

เฟิสเรียนวันที่ 7 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 40 บาท (ส่วนลดคอมครูมีปัญหา)

1033 – 40 = 993

เฟิสเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

993 – 158 = 835

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

835 + 4 = 839

เฟิสเรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

839 – 79 = 760

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

760 + 5 = 765

เฟรชเรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

765 – 158 = 607

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

607 + 2 = 609

เฟิสเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

609 – 79 = 530

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

530 + 1 = 531

เฟรชเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

531 – 158 = 373

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

373 + 2 = 375

เฟรชเรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

375 – 158 = 217

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

217 + 3 = 220

เรียนวันที่ 4 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

220 – 158 = 62

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

62 + 5 = 67

เรียนวันที่ 10 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

67 – 158 = -91

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-91 + 5 = -86

เฟิสเรียนวันที่ 11 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-86 – 79 = -165

เฟรชเรียนวันที่ 11 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-165 – 158 = -323

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-323 + 5 = -318

เรียนวันที่ 17 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-318 – 158 = -476

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

-476 + 8 = -468

เฟิสเรียนวันที่ 18 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-468 – 79 = -547

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

-547 + 4 = -543

เฟรชเรียนวันที่ 18 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-543 – 158 = -701

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-701 + 5 = -696

22/09/2565 โอนแล้ว 2000

-696 + 2000 = 1304

เรียนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1304 – 158 = 1146

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

1146 + 4 = 1150

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?