เรียนพิเศษพัด

จ่ายแล้ว 632 บาท

เรียนวันที่ 26  เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

632 – 79 = 553

เรียนวันที่ 27  เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

553 – 79 = 474

เรียนวันที่ 3 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

474 – 79 = 395

เรียนวันที่ 4 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

395 – 79 = 316

เรียนวันที่ 9 พค 2564 1 ชั่วโมง 30 นาที  118 บาท

316 – 118 = 198

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

11 + 198 = 209