จ่ายแล้ว 632 บาท

เรียนวันที่ 26  เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

632 – 79 = 553

เรียนวันที่ 27  เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

553 – 79 = 474

เรียนวันที่ 3 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

474 – 79 = 395

เรียนวันที่ 4 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

395 – 79 = 316

เรียนวันที่ 9 พค 2564 1 ชั่วโมง 30 นาที  118 บาท

316 – 118 = 198

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

11 + 198 = 209

เรียนวันที่ 17 พค 2564  1 ชั่วโมง 50 นาที 145 บาท

209 – 145 = 64

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

64 + 3 = 67

24 พค 64 จ่ายแล้ว 632

67 + 632 = 699

เรียนวันที่ 23 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

699 – 158 = 541

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  25 คะแนน

541 + 25 = 566

เรียนวันที่ 30 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

566 – 158 = 408

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

408 + 6 = 414

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 1 ชั่วโมง 20 นาที  105 บาท

414 – 105 = 309

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

309 + 5 = 314

เรียนวันที่ 13 มิย 2564 1 ชั่วโมง 22 นาที  107 บาท

314 – 107 = 207

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

207 + 6 = 213

เรียนวันที่ 26 มิย 2564 1 ชั่วโมง 10 นาที 91 บาท

213 – 91 = 122

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

122 + 9 = 131

28/06/2564 จ่ายแล้ว 1632

131 + 1632 = 1763

เรียนวันที่ 30 มิถุนายน 2564 1 ชั่วโมง 250 บาท

1763 – 250 = 1513

เรียนวันที่ 7 กค 2564 1 ชั่วโมง 250 บาท

1513 – 250 = 1263

เรียนวันที่ 11 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1263 – 79 = 1184

เรียนวันที่ 18 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1184 – 79 = 1105

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

1105 + 7 = 1112

เรียนวันที่ 28 กค 2564 1 ชั่วโมง 250 บาท

1112 – 250 = 862

เรียนวันที่ 1 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

863 – 158 = 705

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

705 + 8 = 713

เรียนวันที่ 4 สค 2564 1 ชั่วโมง 250 บาท

713 – 250 = 463

9/8/2564 โอนแล้ว 1632

เรียนวันที่ 8 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1632 – 158 = 1474

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1474 + 5 = 1479

เรียนวันที่ 11 สค 2564 1 ชั่วโมง 200 บาท

1479 – 200 = 1279

เรียนวันที่ 29 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1279 – 158 = 1121

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

1121 + 4 = 1125

เรียนวันที่ 3 กย 2564 1 ชั่วโมง 200 บาท

1125 – 200 = 925

8/9/2564 โอนแล้ว 1500

925 +1500 = 2425

เรียนวันที่ 12 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2425 – 158 = 2267

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

2267 + 3 = 2270

เรียนวันที่ 15 กย 2564 1 ชั่วโมง 200 บาท

2270 – 200 = 2070

เรียนวันที่ 19 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2070 – 158 = 1912

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1912 + 6 = 1918

เรียนวันที่ 22 กย 2564 1 ชั่วโมง 200 บาท

1918 – 200 = 1718

เรียนวันที่ 3 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1718 – 158 = 1560

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7  คะแนน

1560 + 7 = 1567

เรียนวันที่ 7 ตค 2564 1 ชั่วโมง 200 บาท

1567 – 200 = 1367

เรียนวันที่ 10 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1367 – 158 = 1209

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5  คะแนน

1209 + 5 = 1214

เรียนวันที่ 14 ตค 2564 1 ชั่วโมง 200 บาท

1214 – 200 = 1014

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?