เรียนวันที่ 24 ธันวาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

449 – 79 = 370

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

370 + 10 = 380

เรียนวันที่ 7 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

380 – 79 = 301

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

301 + 2 = 303

เรียนวันที่ 14 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

303 – 79 = 224

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

224 + 1 = 225

เรียนวันที่ 21 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

225 – 79 = 146

27/1/2566  โอนแล้ว 500 

146 + 500 =  646

เรียนวันที่ 28 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

646 – 79 = 567

เรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

567 – 79 = 488

เรียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

488 – 79 = 409

4/3/2566 โอนแล้ว 500

409 + 500 = 909

เรียนวันที่ 4 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

909 – 79 = 830

เรียนวันที่ 11 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

830 – 79 = 751

เรียนวันที่ 18 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

751 – 79 = 672

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?