4/06/2565  โอนแล้ว 316 บาท

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

316 – 79 = 237

เรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

237 – 79 = 158

เรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

158 – 79 = 79

เรียนวันที่ 25 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

79 – 79 = 0

27/6/2565 โอนแล้ว 500

เรียนวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

500 – 79 = 421

เรียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

421 – 79 = 342

เรียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

342 – 79 = 263

เรียนวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

263 – 79 = 184

เรียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

184 – 79 = 105

2/8/2565 โอนแล้ว 500

105 + 500 = 605

เรียนวันที่ 6 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

605 – 79 = 526

เรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

526 – 79 = 447

เรียนวันที่ 20 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

447 – 79 = 368

เรียนวันที่ 3 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

368 – 79 = 289

10/9/2565 โอนแล้ว 500

289 + 500 = 789

เรียนวันที่ 3 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท (มีปัญหาทางออนไลน์ลดเหลือ 50 บาท)

789 – 50 = 739

เรียนวันที่ 17 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

739 – 79 = 660

เรียนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

660 – 79 = 581

เรียนวันที่ 8 ตุลาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

581 – 79 = 502

เรียนวันที่ 27 ตุลาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

502 – 79 = 423

เรียนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

423 – 79 = 344

8/11/2565 จ่ายแล้ว 500

344 + 500 = 844

เรียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

844 – 79 = 765

เรียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

765 – 79 = 686

เรียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

686 – 79 = 607

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?