4/06/2565  โอนแล้ว 316 บาท

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

316 – 79 = 237

เรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

237 – 79 = 158

เรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

158 – 79 = 79

เรียนวันที่ 25 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

79 – 79 = 0

27/6/2565 โอนแล้ว 500

เรียนวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

500 – 79 = 421

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?