เรียนวันที่ 8 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

883 – 79 = 804

เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

804 – 79 = 725

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

725 + 8 = 733

เรียนวันที่ 15 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

733 – 79 = 654

เรียนวันที่ 22 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

654 – 79 = 575

เรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

575 – 79 = 496

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

496 + 8 = 504

เรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

504 – 79 = 425

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

425 + 9 = 434

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

434 – 79 = 355

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

355 + 6 = 361

เรียนวันที่ 26 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

361 – 79 = 282

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

282 – 79 = 203

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

203 + 10 = 213

เรียนวันที่ 12 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

213 – 79 = 134

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

134 – 79 = 55

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

55 + 5 = 60

18/3/2565  โอนแล้ว 1000

60 + 1000 = 1060

เรียนวันที่ 26 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1060 – 158 = 902

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

902 + 8 = 910

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

910 – 79 = 831

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

831 + 7 = 838

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

838 – 158 = 680

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

680 + 3 = 683

เรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2565  1 ชั่วโมง 79 บาท

683 – 79 = 604

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

604 + 5 = 609

เรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

609 – 158 = 451

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

451 + 5 = 456

เรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

456 – 79 = 377

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

377 + 8 = 385

เรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

385 – 158 = 227

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

227 + 2 = 229

เรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565  1 ชั่วโมง 79 บาท

229 – 79 = 150

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

150 + 6 = 156

เรียนวันที่ 25 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

156 – 158 = -2

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

-2 + 3 = 1

เรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1 – 79 = -78

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-78 + 6 = -72

27/6/2565 โอนแล้ว 1000

-72 + 1000 = 928

เรียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

928 – 79 = 849

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

849 + 4 = 853

เรียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

853 – 158 = 695

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

695 + 5 = 700

เรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

700 – 79 = 621

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

621 + 5 = 626

เรียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

626 – 158 = 468

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

468 + 7 = 475

เรียนวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

475 – 79 = 396

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

396 + 10 = 406

เรียนวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

406 – 158 = 248

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

248 + 3 = 251

เรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

251 – 79 = 172

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

172 + 7 = 179

เรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

179 – 79 = 100

6/8/2565  โอนแล้ว 1000

100 + 1000 = 1100

เรียนวันที่ 6 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1100 – 158 = 942

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

942 + 10 = 952

เรียนวันที่ 7 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 40 บาท (ส่วนลดคอมครูมีปัญหา)

952 – 40 = 912

เรียนวันที่ 20 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

912 – 158 = 754

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

754 + 5 = 759

เรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

759 – 79 = 680

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

680 + 2 = 682

เรียนวันที่ 10 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

682 – 158 = 524

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

524 + 6 = 530

เรียนวันที่ 11 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

530 – 79 = 451

เรียนวันที่ 17 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

451 – 158 = 293

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

293 + 11 = 304

เรียนวันที่ 18 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

304 – 79 = 225

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

225 + 5 = 230

เรียนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

230 – 158 = 72

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

72 + 5 = 77

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?