เรียนพิเศษก้อง

ยอดยกมา 818

คงเหลือ 818

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

818 – 79 = 739

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

739+7 = 746

เรียนวันที่ 20 มีนาคม 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

746 – 158 = 588

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

588 – 79 = 509

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

509 + 4 = 513

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

513 – 79 = 434

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

434 + 7 = 441

เรียนวันที่ 4 เมษายน 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

441 – 79 = 362

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

362 + 10 = 372

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

372 – 79 = 293

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

293 + 9 = 302