ยอดยกมา 818

คงเหลือ 818

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

818 – 79 = 739

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

739+7 = 746

เรียนวันที่ 20 มีนาคม 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

746 – 158 = 588

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

588 – 79 = 509

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

509 + 4 = 513

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

513 – 79 = 434

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

434 + 7 = 441

เรียนวันที่ 4 เมษายน 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

441 – 79 = 362

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

362 + 10 = 372

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

372 – 79 = 293

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

293 + 9 = 302

เรียนวันที่ 24 เมษายน 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

302 – 158 = 144

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

144 + 10 = 154

เรียนวันที่ 25 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

154 – 79 = 75

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

75 + 12 = 87

เรียนวันที่ 1 พค 2564 1 ชั่วโมง 30 นาที 118 บาท

87 – 118 = -31

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-31 + 6 = -25

เรียนวันที่ 2 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

-25 – 79 = -104

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

-104 + 14 = -90

โอนแล้ว 1000

-90 + 1000 = 910

เรียนวันที่ 8 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

910 – 158 = 752

เรียนวันที่ 9 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

752 – 79 = 673

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 19 คะแนน

673 + 19 = 692

เรียนวันที่ 15 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

692 – 158 = 534

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  12 คะแนน

534 + 12 = 546

เรียนวันที่ 16 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

546 – 79 = 467

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  20 คะแนน

467 + 20 = 487

เรียนวันที่ 22 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

487 – 158 = 329

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  26 คะแนน

329 + 26 = 355

เรียนวันที่ 23 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

355 – 79 = 276

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

276 + 2 = 278

เรียนวันที่ 29 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

278 – 158 = 120

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

120 + 14 = 134

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

134 – 79 = 55

เรียนวันที่ 6 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

55 – 79 = -24

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

-24 + 8 = -16

7 /6 / 2564 จ่ายแล้ว 1000

-16 + 1000 = 984

เรียนวันที่ 12 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

984 – 79 = 905

เรียนวันที่ 13 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

905 – 79 = 826

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

826 + 6 = 832

เรียนวันที่ 19 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

832 – 79 = 753

เรียนวันที่ 26 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

753 – 79 = 674

เรียนวันที่ 27 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

674 – 79 = 593

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

593+14 = 607

เรียนวันที่ 3 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

607 – 79 = 528

เรียนวันที่ 4 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

528 – 79 = 449

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 17 คะแนน

449 + 17 = 466

เรียนวันที่ 11 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

466 – 158 = 308

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

308 + 4 = 312

เรียนวันที่ 18 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

312 – 158 = 154

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

154 + 13 = 167

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?