เรียนวันที่ 8 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

883 – 79 = 804

เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

804 – 79 = 725

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

725 + 8 = 733

เรียนวันที่ 15 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

733 – 79 = 654

เรียนวันที่ 22 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

654 – 79 = 575

เรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

575 – 79 = 496

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

496 + 8 = 504

เรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

504 – 79 = 425

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

425 + 9 = 434

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

434 – 79 = 355

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

355 + 6 = 361

เรียนวันที่ 26 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

361 – 79 = 282

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

282 – 79 = 203

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

203 + 10 = 213

เรียนวันที่ 12 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

213 – 79 = 134

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

134 – 79 = 55

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

55 + 5 = 60

18/3/2565  โอนแล้ว 1000

60 + 1000 = 1060

เรียนวันที่ 26 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1060 – 158 = 902

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

902 + 8 = 910

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

910 – 79 = 831

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

831 + 7 = 838

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?