เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

451 – 79 = 372

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

372 + 7 = 379

เรียนวันที่ 7 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

379 – 158 = 221

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

221 + 9 = 230

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

230 – 79 = 151

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

151 + 13 = 164

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

164 – 79 = 85

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

85 + 10 = 95

เรียนวันที่ 21 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

95 – 158 = -63

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

-63 + 4 = -59

เรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

-59 – 79 = -138

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

-138 + 8 = -130

23/1/2566 โอนแล้ว 1000

-130 + 1000 = 870

เรียนวันที่ 28 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

870 – 158 = 712

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

712 + 7 = 719

เรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

719 – 79 = 640

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

640 + 11 = 651

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?