แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.6

ภาษาอังกฤษ ป.6 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ นักบินอวกาศ นักวิทยาศาสตร์ ครู พ่อครัว ศิลปิน ชาวประมง ทันตแพทย์ ฯลฯ มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน โดยแบบทดสอบชุดนี้จะเป็นแบบอัตนัย หรือการเติมคำลงในช่องว่างให้ครบถ้วนและถูกต้องจึงจะได้คะแนน เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นป.6 และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 จงเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชุดที่ 2

ภาษาอังกฤษ ป6 การขอยืม

ภาษาอังกฤษ ป.6 การขอยืม ในหัวข้อนี้จะเป็นการใส่ข้อความลงในประโยคให้ถูกต้องเกี่ยวกับการขอยืม ไม่ว่าจะเป็นการขอยืมเงินในภาษาอังกฤษ หรือการยืมสิ่งของเครื่องใช้

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เลือกตอบเกี่ยวกับอาชีพ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น อาชีพช่างตัดผม อาชีพช่างคอมพิวเตอร์ อาชีพนักข่าว ช่างไม้ พนักงานขาย เจ้าของร้าน ทหาร พยาบาล บุรุษไปรษณีย์ นายแพทย์ ฯลฯ โดยแบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดนี้จะเป็นแบบปรนัย หรือการเลือกคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพียงคำตอบเดียว จึงจะได้คะแนน เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และนักเรียนในระดับชั้น ป6 ทุกๆท่าน