แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.6

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุด10

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 10 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า เบิร์ธ'เด เพรซ'เซินทฺ ของขวัญวันเกิด, บิช'เชิพ หัวหน้าบาทหลวง, สังฆนายก ,ไบทฺ กัด, ต่อย,งับ ,แบลคฺ'บอร์ด กระดานดำ ,แบลงคฺ ที่ว่าง ,แบลง'คิท . ผ้าห่ม, เบลนดฺ ผสม,รวมกัน,...

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุด9

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 9  ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า บิยอนดฺ เหนือ,เกิน,เลย, ไบไซเคิล;ไบ'ซิค'เคิล จักรยานสองล้อ, ไบดฺ ทน, เผชิญ, ขึ้นอยู่กับ, ไบคฺ จักรยานสองล้อ, บิล ใบเสร็จ, บะนอค'คิวลาร์ซฺ กล้องส่องทางไกล, ไบออก'กระฟี ชีวประวัติ, เบิร์ด'บาธ แอ่งหรืออ่างน้ำตื้นสำหรับนกในสวน,...

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุด 8

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 8 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า behave บิเฮฟว์ กระทำตน, ประพฤติตน ,บิไฮดฺ ข้างหลัง, บิเลิฟวิด ซึ่งเป็นที่รัก, บิโล ต่ำลงไป,ข้างล่าง ,เบนช ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง, เบนดฺ ทำให้งอ,โค้ง, เบนดฺ โอเวอะ โน้มไปข้างหน้า,ก้ม, บิไซดฺ...

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุด 7

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 7 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า แบร์ ฮันทฺ การล่าหมี ,เบียร์ด หนวดเครา ,บีท ตี,เฆี่ยน ,บิวทิฟูล สวยงาม ,บิคอซ เพราะว่า, บิคัม กลายเป็น, เบดรูม ห้องนอน, บิฟอร์ ก่อน, บิกิน...

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุด 6

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 6 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า เบส ฐาน , บาสคิทบอล กีฬาบาสเกตบอล, บาธ การอาบน้ำ, บาธรูม ห้องน้ำ, แบทเทิล การแข่งขัน , บีชฺ ชายหาด , บีค จะงอย, ปากนก,...

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชุดที่ 2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 จงเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน