แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ นักบินอวกาศ นักวิทยาศาสตร์ ครู พ่อครัว ศิลปิน ชาวประมง ทันตแพทย์ ฯลฯ มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน โดยแบบทดสอบชุดนี้จะเป็นแบบอัตนัย หรือการเติมคำลงในช่องว่างให้ครบถ้วนและถูกต้องจึงจะได้คะแนน เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นป.6 และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

ป6 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

แบบทดสอบชุด1

ป6 อาชีพ

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
p = ตำรวจ
2.
an a = นักบินอวกาศ
3.
a = นักวิทยาศาสตร์
4.
a = ครู
5.
a c = พ่อครัว
6.
an a = ศิลปิน
7.
a fi = ชาวประมง
8.
a d = ทันตแพทย์
9.
a fl = ร้านขายดอกไม้
10.
an a = นักแสดงหญิง