แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.5

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ป5 ชุดที่ 1 มี 10 คำศัพท์ด้วยกัน