แบบทดสอบความรู้พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คำถามเกี่ยวกับเวลา ไม่ว่าจะเป็นการถามช่วงเวลาต่างๆ เช่น คุณตื่นนอนกี่โมง คุณไปโรงเรียนกี่โมง คุณทำการบ้านเวลากี่โมง หรือคุณกินข้าวเย็นเวลากี่โมง

time

แบบทดสอบสอบความรู้เกี่ยวกับเวลา

time (1)

เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
m = นาที
2.
h = ชั่วโมง
3.
s = วินาที
4.
q = 15 นาที
5.
o' = นาฬิกา
6.
m h = เข็มนาที
7.
h h = เข็มชั่วโมง
8.
cl = นาฬิกาแขวน
9.
w = นาฬิกาข้อมือ
10.
h = 30 นาที