แบบทดสอบภาษาอังกฤษความรู้พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับช่วงเวลาของแต่ละวันว่าเราทำอะไรกันบ้าง ตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ แปรงฟัน กินข้าว ไปโรงเรียน ฯลฯ โดยแบบทดสอบสำหรับหัวข้อนี้จะมีทั้งหมด 2 ชุดด้วยกัน ชุดแรกจะเป็นภาคคำศัพท์ เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและตรงกับคำแปลด้านหลัง ชุดที่ 2 จะเป็นภาคโครงสร้าง เป็นการเติมคำลงในช่องว่างของประโยคให้ถูกต้อง

ช่วงเวลาใน 1 วัน

แต่ละวันว่าเราทำอะไรกันบ้าง

Daily routines (1)

เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง
1.
g u = ตื่นนอน
2.
brush my = แปรงฟัน
3.
wash my = ล้างหน้า
4.
comb my = หวีผม
5.
take a = อาบน้ำ
6.
get = แต่งตัว
7.
have = ทานอาหารเช้า
8.
go school = ไปโรงเรียน
9.
s = เรียนหนังสือ
10.
football = เล่นฟุตบอล