แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.4

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

ภาษาอังกฤษ ป.4 แบบทดสอบ food , drink ชุด 2

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบชุดนี้จะเป็นการเติมคำลงในประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยจะมีคำแปลประโยคภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลัง ให้ทำการเติมคำหรือประโยคที่ขาดหายไปที่อยู่ด้านหน้า

ภาษาอังกฤษ ป.4 แบบทดสอบ Animals

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่.4 คำถามความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ว่าสัตว์แบบใดหรือชนิดใดถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์ป่าหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นเสือ ช้าง แมว สุนัข หมู แพะ ช้าง หนู ไก่ ปลา หรือแมว วิธีทำแบบทดสอบคือเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว แบบฝึกหัดชุดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน เหมาะสำหรับน้องๆ หรือผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ในภาษาอังกฤษกันครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ป.4 สอบถามเดือนเกิด

แบบทดสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทสนทนาการสอบถามเกี่ยวกับวันที่เกิด เดือนเกิด และ ค.ศ. ที่เกิด โดยจะมีคำแปลที่อยู่ด้านหลังบทสนทนา วิธีทำแบบทดสอบของประโยคภาษาอังกฤษชุดนี้ ก็คือให้เติมคำภาษาอังกฤษลงในช่องว่างให้ถูกต้อง และตรงกับคำแปลที่อยู่ด้านหลังประโยค แบบฝึกหัดชุดนี้มีทั้งหมด 6 ข้อ 6 ประโยคด้วยกัน และมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน