แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับแบบฝึกหัดชุดนี้ จะเป็นการเขียนคำลงในประโยคที่เราต้องการได้ หรือมีความต้องการในสิ่งๆนั้น ชอบหรือรักในสิ่งๆนั้น เช่น ฉันอยากไปสิงคโปร์, ฉันชอบอ่านหนังสือการ์ตูน, ฉันชอบศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม, ฉันชอบวาดภาพ, ฉันชอบเล่นกีตาร์, ฉันชอบดูหนัง, ฉันชอบปั่นจักรยาน, ฉันชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์, ฉันชอบปลูกต้นไม้, และประโยค ฉันชอบว่ายน้ำ

like

I like, want เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้

เขียนความต้องการได้

เติมคำลงในช่องว่าง
1.
I to go to Singapore. = ฉันอยากไปสิงคโปร์
2.
I reading cartoon books. = ฉันชอบอ่านหนังสือการ์ตูน
3.
I like studying about . = ฉันชอบศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
4.
I like pictures. = ฉันชอบวาดภาพ
5.
I like the guitar. = ฉันชอบเล่นกีตาร์
6.
I like the movie = ฉันชอบดูหนัง
7.
I like riding . = ฉันชอบปั่นจักรยาน
8.
I like computer game. = ฉันชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์
9.
I like growing . = ฉันชอบปลูกต้นไม้
10.
I swimming. ฉันชอบว่ายน้ำ