แบบทดสอบภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อเรื่อง คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ มีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คำศัพท์ด้วยกัน โดยจะประกอบไปด้วยคำศัพท์คำว่า อากาศ, เมฆ, เย็น, หมอก, ฤดูฝน, ลม, ฟ้าร้อ,ง พายุ, เปียก, และคำว่าหิมะ วิธีทำแบบทดสอบคือการเติมคำศัพท์ดังกล่าวลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน จึงจะได้คะแนน ลองทำกันดูนะจ๊ะ

คำศัพท์สภาพอากาศ(1)

สามารถเขียนคำศัพท์ที่กำหนดได้

แบบทดสอบสภาพอากาศ

เติมคำลงในช่องว่าง
1.
w = อากาศ
2.
c = เฆม
3.
c = เย็น
4.
f = หมอก
5.
r season = ฤดูฝน
6.
w = ลม
7.
thu = ฟ้าร้อง
8.
s = พายุ
9.
w = เปียก
10.
s = หิมะ