แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 คำศัพท์ชุดนี้จะเกี่ยวข้องกับชื่อห้องต่างๆในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องอาบน้ำ, ห้องนอน, ห้องครัว, ห้องส่วนตัว, ห้องโถง, ห้องเรียน, ห้องชุด, ห้องใต้ดิน, ห้องรับประทานอาหาร, และ ห้องนั่งเล่น วิธีทำแบบทดสอบก็คือเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน จึงจะได้คะแนน โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนนด้วยกัน

ชื่อห้อง

จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ห้อง (Room)

เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
B = ห้องอาบน้ำ
2.
B = ห้องนอน
3.
K = ห้องครัว
4.
P room = ห้องส่วนตัว
5.
H = ห้องโถง
6.
C = ห้องเรียน
7.
A = ห้องชุด
8.
C = ห้องใต้ดิน
9.
D room = ห้องรับประทานอาหาร
10.
L room = ห้องนั่งเล่น