แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของอาหารและเครื่องดื่ม Food and drinks ชุดที่ 2 ในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์คำว่า พิซซ่า ขนมปัง น้ำผลไม้ น้ำ นม ฯลฯ โดยแบบทดสอบจะเป็นอัตนัยล้วนหรือการเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงจะได้คะแนน น้องๆ ป.2 หรือผู้ที่สนใจลองทำแบบทดสอบกันดูนะครับ

อาหารและเครื่องดื่ม ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์

(2) อาหารและเครื่องดื่ม

จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
p = พิซซ่า
2.
b = ขนมปัง
3.
j = น้ำผลไม้
4.
w = น้ำ
5.
m = นม
6.
i'm h = ฉันหิว
7.
i'm t = ฉันกระหาย
8.
I water. = ฉันต้องการน้ำ
9.
I want a . = ฉันต้องการคุกกี้