แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด3

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชุดที่ 3 เลือกคำศัพท์ต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง cap,chalk,cake,bill,cater,car,can,chair,candy,cat

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดที่ 2 มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด1 หรือข้อสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ในระดับ ป.1 เติมคำศัพท์ที่เหลือลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน จึงจะได้คะแนน คะแนนเต็มข้อละ 1 คะแนนมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่องเกี่ยวกับสีต่างๆ ชุดที่2

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่องเกี่ยวกับสีต่างๆ ชุดที่ 2 รวมทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษป1 family ชุด3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ family ชุด3

ภาษาอังกฤษ ป.1 (family) ชุด2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (family) ชุดที่ 2

ภาษาอังกฤษ ป.1 สีประจำวันมีสีอะไรบ้าง

ใน 1 สัปดาห์หรือวันในแต่ละวัน จะแบ่งออกเป็นแต่ละสีต่างๆกันประกอบไปด้วย วัน สีประจำวัน วันอาทิตย์ แดง วันจันทร์ เหลือง วันอังคาร ชมพู วันพุธ เขียว วันพฤหัสบดี แสด วันศุกร์ ฟ้า วันเสาร์ ม่วง จากตารางด้านบนให้ตอบคำถามในแต่ละข้อให้ถูกต้องและครบถ้วน  

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 เกี่ยวกับใบหน้า

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะทางร่างกายส่วนบนสุด นั่นก็คือ ตา หู จมูก ปาก แก้ม ลิ้น ฯลฯ โดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 9 คำศัพท์ ด้วยกัน ต้องเติมคำให้ถูกต้องลงในช่องว่างจึงจะได้คะแนน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปและน้องในระดับชั้น ป1 ทุกๆคน  

ภาษาอังกฤษ ป.1 คำทักทายในภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.1 คำทักทายพื้นฐานโดยทั่วไปที่เรามักจะพบเจอเวลาพูดคุยกันครั้งแรก หรือแม้แต่จะเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้ว เค้าทักทายว่าอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการทักทายในช่วงเช้า ทักทายในช่วงสาย ตอนบ่าย หรือแม้แต่จะเป็นช่วงตอนเย็น การถามเบื้องต้น ว่าสบายดีมั้ย เป็นอย่างไรบ้าง ลองทำแบบทดสอบกันดูนะ

ภาษาอังกฤษ ป.1 การใช้ How old

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอายุ ไม่ว่าจะเป็นการถามอายุของคุณเบื้องต้น สัตว์เลี้ยงของคุณอายุเท่าไร พ่อ แม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวของคุณอายุเท่าไรกันแล้ว รวมทั้งลูกสาวและลูกชายของคุณอายุเท่าไร เรียกว่ามากันหมดครบถ้วนทั้งตระกูลกันเลยทีเดียว หรือแม้แต่ทรัพย์สินของคุณเช่นบ้านที่คุณอยู่นั้นสร้างมาแล้วกี่ปี จงตอบคำถามให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้คะแนน https://www.youtube.com/watch?v=xctPzjv7zKk