คำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับ ป.1 วันทั้ง 7 มีวันอะไรกันบ้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันทั้ง 7

ความยากระดับเบื้องต้น

แบบฝึกหัดวันจันทร์-อาทิตย์

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
S = วันอาทิตย์
2.
M = วันจันทร์
3.
T = วันอังคาร
4.
W = วันพุธ
5.
T = วันพฤหัสบดี
6.
F = วันศุกร์
7.
S = วันเสาร์