ประโยคคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอายุ ไม่ว่าจะเป็นการถามอายุของคุณเบื้องต้น สัตว์เลี้ยงของคุณอายุเท่าไร พ่อ แม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวของคุณอายุเท่าไรกันแล้ว รวมทั้งลูกสาวและลูกชายของคุณอายุเท่าไร เรียกว่ามากันหมดครบถ้วนทั้งตระกูลกันเลยทีเดียว หรือแม้แต่ทรัพย์สินของคุณเช่นบ้านที่คุณอยู่นั้นสร้างมาแล้วกี่ปี จงตอบคำถามให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้คะแนน

How old ประโยคคำถามเกี่ยวกับอายุ

ความยากระดับปานกลาง

การใช้ How old

เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
How are you? คุณ อายุ เท่าไหร่
2.
How old is your ? = สุนัขของคุณอายุเท่าไร
3.
How old is your ? = พ่อของคุณอายุเท่าไร
4.
How old is mother? = แม่ของคุณอายุเท่าไร
5.
How old is your ? = พี่สาว/น้องสาวของคุณอายุเท่าไร
6.
How old is ? = เขาอายุเท่าไร
7.
How old is ? = หล่อนอายุเท่าไร
8.
How old is your ? = บ้านของคุณอายุกี่ปี
9.
How old is your ? = ลูกสาวคุณอายุเท่าไหร่
10.
How old is your ? = ลูกชายของคุณอายุเท่าไหร่?