คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (family) ชุดที่ 2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ family ชุด2

family

family (2)

คำศัพท์ชุดที่ 2
1.
g = ยาย, ย่า
2.
g = ลูกหลาน
3.
g = หลานชาย
4.
g = หลานสาว
5.
u = ลุง
6.
a = ป้า,น้า
7.
c = ลูกพี่ลูกน้อง
8.
n = หลานชาย
9.
n = หลานสาว
10.
s = พ่อเลี้ยง