แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.3

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2 มี 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

ภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อสอบ Direct and Indirect Speech

ภาษาอังกฤษ ม.3 แบบทดสอบ Direct and Indirect Speech ชุดนี้เป็นชุดที่ 2 แล้ว สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับ Direct and Indirect Speech จะอยู่ในชุดที่ 1 นะ ถ้ายังไม่ได้อ่านหรือยังไม่ได้ทำแบบทดสอบลองกลับไปอ่านและฝึกทำดูก่อน ไม่ยากอย่างที่คิด ลองทำดู คุณทำได้

ภาษาอังกฤษ ม.3 แบบทดสอบ Direct and Indirect Speech

แบบทดสอบ Direct and Indirect Speech ภาษาอังกฤษ ม.3 ก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจความหมายกันก่อนว่า Direct and Indirect Speech คืออะไร ทำหน้าที่อะไรไม่งั้น งง ตายเลย แล้วจะไม่สามารถทำข้อสอบด้านล่างได้ ถึงทำได้แต่ก็อาจไม่เข้าใจได้อย่างเต็มที่ DIRECT SPEECH หรือคำพูดโดยตรง ก็คือการกล่าวไปแบบตรงๆเลย คือ การพูดซ้ำถึงประโยคที่ผู้อื่นพูดไปแล้ว โดยที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมอะไรเข้าไป Indirect Speech...