แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชุดที่ 2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

ภาษาอังกฤษ ม.1 การใช้ ing (4)

แบบทดสอบภาษาอังฤฤษ ม.1 การใช้ ing เดินทางมาถึงแบบทดสอบชุดที่ 4 แล้ว เป็นการเติมประโยคเกี่ยวกับการใช้้ ing ให้ถูกต้อง โดยจะมีรูปประโยคมาให้เพียงแค่เราใส่คำเหล่านี้ลงไปกับรูปประโยคในแบบต่างๆให้ถูกต้อง ง่ายไหม ง่ายมากเลย Writing, interviewing, conducting,Reading, Hiking, taking, doing,answering, โดยพื้นฐานคำศัพท์เหล่านี้เราทุกคนต่างก็เคยเรียนมาแล้วในระดับประถมกันทั้งน้าน  

ภาษาอังกฤษ ม.1 การใช้ ing (3)

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1 การใช้ ing สำหรับแบบทดสอบชุดนี้จะเป็นชุดที่ 3 แล้ว นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเติมประโยคที่คิดว่าถูกต้องลงในช่องว่าง โดยมีคำให้เลือกเติมดังนี้ buying, meeting,  spending, moving, running, having, being, getting, knowing, ลองทำกันดูนะครับ

ภาษาอังกฤษ ม.1 การใช้ ing (2)

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1 การใช้ ing สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดที่ 2 ที่เราจะมาลองฝึกทำกันว่านักเรียนหรือผู้ที่สนใจรู้จริงรึเปล่าเกี่ยวกับเรื่อง ing  มีทั้งหมด 10 ประโยคด้วยกัน ลองทำกันดูนะครับ

ภาษาอังกฤษ ม.1 การใช้ ing

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1 สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดที่ 1 สำหรับเรื่องเกี่ยวกับ ing  โดยนักเรียนหรือผู้ที่สนใจทำแบบทดสอบสามารถเติมคำศัพท์เกี่ยวกับ ing ลงในประโยคได้ถูกต้องและครบถ้วนจึงจะได้คะแนน มีทั้งหมด 10 ประโยค 10 คะแนนด้วยกัน

ภาษาอังกฤษ ม.1 กริยาตามด้วย ing(1)

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1 กริยาตามด้วย ing แบบทดสอบเบื้องต้นจะเป็นแบบเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และมีประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องเติมคำลงไปให้ถูกต้องเช่นกัน