ยอดยกมา 454

คงเหลือ 454

เรียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

454 – 158 = 296

ยอดคงเหลือ 296

เรียนวันที่ 13 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 30 นาที รวม 118 บาท

296 – 118 = 178

ยอดคงเหลือ 178

เรียนวันที่ 20 มีนาคม 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

178 – 158 = 20

เรียนวันที่ 27 มีนาคม 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

20 – 158 = -138

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11

-138 + 11 = -127

27 มีนาคม 2564 จ่ายแล้ว 1000

-127 + 1000 = 873

เรียนวันที่ 24 เมษายน 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

873 – 158 = 715

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

715 + 10 = 725

เรียนวันที่ 1 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

725 – 158 = 567

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

567 + 6 = 573

เรียนวันที่ 8 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

573 – 158 = 415

เรียนวันที่ 15 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

415 – 158 = 257

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

257 + 12 = 269

เรียนวันที่ 22 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

269 – 158 = 111

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  21 คะแนน

111 + 21 = 132

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

132 – 158 = -26

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

-26 + 9 = -17

14 / 6 / 2564 โอนแล้ว 1000

-17 + 1000 = 983

เรียนวันที่ 12 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

983 – 158 = 825

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

825 + 13 = 838

เรียนวันที่ 26 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

838 – 158 = 680

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

680 + 13 = 693

เรียนวันที่ 3 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

693 – 158 = 535

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

535 + 4 = 539

เรียนวันที่ 11 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

539 – 158 = 381

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

381 + 3 = 384

เรียนวันที่ 18 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

384 – 158 = 226

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?