เรียนพิเศษเซม

ยอดยกมา 454

คงเหลือ 454

เรียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

454 – 158 = 296

ยอดคงเหลือ 296

เรียนวันที่ 13 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 30 นาที รวม 118 บาท

296 – 118 = 178

ยอดคงเหลือ 178

เรียนวันที่ 20 มีนาคม 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

178 – 158 = 20

เรียนวันที่ 27 มีนาคม 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

20 – 158 = -138

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11

-138 + 11 = -127

27 มีนาคม 2564 จ่ายแล้ว 1000

-127 + 1000 = 873