เรียนวันที่ 8 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-226 – 158 = -384

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

-384 + 6 = -378

เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-378 – 79 = -457

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

-457 + 5 =  -452

เรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-452 – 158 = -610

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

-610 + 5 = -605

12 มค 2565 โอนแล้ว 1000

-605 + 1000 = 395

เรียนวันที่ 29 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

395 – 158 = 237

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

237 + 3 = 240

เรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

240 – 79 = 161

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

161 + 6 = 167

เรียนวันที่ 6 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

167 – 79 = 88

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  11 คะแนน

88 + 11 = 99

เรียนวันที่ 19 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

99 – 158 = -59

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

-59 + 4 = -55

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-55 – 79 = -134

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

-134 + 6 = -128

โอนแล้ว 1000

-128 + 1000 = 872

เรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

872 – 158 = 714

เรียนวันที่ 5 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

714 – 158 = 556

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  8 คะแนน

556 + 8 = 564

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

564 – 79 = 458

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

458 + 5 = 463

เรียนวันที่ 19 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

463 – 79 = 384

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  8 คะแนน

384 + 8 = 392

เรียนวันที่ 26 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

392 – 158 = 234

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

234 + 2 = 236

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

236 – 79 = 157

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

157 + 6 = 163

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?