ยอดยกมา 454

คงเหลือ 454

เรียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

454 – 158 = 296

ยอดคงเหลือ 296

เรียนวันที่ 13 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 30 นาที รวม 118 บาท

296 – 118 = 178

ยอดคงเหลือ 178

เรียนวันที่ 20 มีนาคม 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

178 – 158 = 20

เรียนวันที่ 27 มีนาคม 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

20 – 158 = -138

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11

-138 + 11 = -127

27 มีนาคม 2564 จ่ายแล้ว 1000

-127 + 1000 = 873

เรียนวันที่ 24 เมษายน 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

873 – 158 = 715

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

715 + 10 = 725

เรียนวันที่ 1 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

725 – 158 = 567

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

567 + 6 = 573

เรียนวันที่ 8 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

573 – 158 = 415

เรียนวันที่ 15 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

415 – 158 = 257

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

257 + 12 = 269

เรียนวันที่ 22 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

269 – 158 = 111

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  21 คะแนน

111 + 21 = 132

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

132 – 158 = -26

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

-26 + 9 = -17

14 / 6 / 2564 โอนแล้ว 1000

-17 + 1000 = 983

เรียนวันที่ 12 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

983 – 158 = 825

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

825 + 13 = 838

เรียนวันที่ 26 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

838 – 158 = 680

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

680 + 13 = 693

เรียนวันที่ 3 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

693 – 158 = 535

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

535 + 4 = 539

เรียนวันที่ 11 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

539 – 158 = 381

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

381 + 3 = 384

เรียนวันที่ 18 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

384 – 158 = 226

เรียนวันที่ 31 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

226 – 158 = 68

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

68 + 4 = 72

เรียนวันที่ 7 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

72 – 158 = -86

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-86 + 2 = -84

12 /8 /2564 โอนแล้ว 1000

-84 + 1000 = 916

เรียนวันที่ 14 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

916 – 158 = 758

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

758 + 7 = 765

เรียนวันที่ 21 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

765 – 158 = 607

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

607 + 5 = 612

เรียนวันที่ 28 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

612 – 158 = 454

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

454 + 6 = 460

เรียนวันที่ 11 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

460 – 158 = 302

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

302 + 7 = 309

เรียนวันที่ 18 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

309 – 158 = 151

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

151 + 6 = 157

เรียนวันที่ 25 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

157 – 158 = -1

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-1 +6 = 5

เรียนวันที่ 2 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

5 – 158 = -153

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-153 + 2 = -151

5/10/2564 โอนแล้ว 1000

-151 + 1000 =  849

เรียนวันที่ 9 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

849 – 158 = 691

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

691 + 9 = 700

เรียนวันที่ 10 ตค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

700 – 79 = 621

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

621 + 3 = 624

เรียนวันที่ 16 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

624 – 158 = 466

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

466 + 5 = 471

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?