เรียนวันที่ 8 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-226 – 158 = -384

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

-384 + 6 = -378

เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-378 – 79 = -457

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

-457 + 5 =  -452

เรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

-452 – 158 = -610

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

-610 + 5 = -605

12 มค 2565 โอนแล้ว 1000

-605 + 1000 = 395

เรียนวันที่ 29 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

395 – 158 = 237

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

237 + 3 = 240

เรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

240 – 79 = 161

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

161 + 6 = 167

เรียนวันที่ 6 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

167 – 79 = 88

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  11 คะแนน

88 + 11 = 99

เรียนวันที่ 19 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

99 – 158 = -59

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

-59 + 4 = -55

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-55 – 79 = -134

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

-134 + 6 = -128

โอนแล้ว 1000

-128 + 1000 = 872

เรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

872 – 158 = 714

เรียนวันที่ 5 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

714 – 158 = 556

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  8 คะแนน

556 + 8 = 564

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

564 – 79 = 458

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

458 + 5 = 463

เรียนวันที่ 19 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

463 – 79 = 384

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  8 คะแนน

384 + 8 = 392

เรียนวันที่ 26 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

392 – 158 = 234

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

234 + 2 = 236

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

236 – 79 = 157

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

157 + 6 = 163

1 มิย 2565 โอนแล้ว 1000

163 +1000 = 1163

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1163 – 158 = 1005

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

1005 + 3 = 1008

เรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1008 – 79 = 929

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

929 + 5 = 934

เรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

934 – 158 = 776

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

776 + 5 = 781

เรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

781 – 79 = 702

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

702 + 6 = 708

เรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

708 – 158 = 550

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

550 + 2 = 552

เรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

552 – 79 = 473

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

473 + 4 = 477

เรียนวันที่ 25 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

477 – 158 = 319

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

319 + 3 = 322

เรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

322 – 79 = 243

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

243 + 3 = 246

เรียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

246 – 79 = 167

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

167 + 4 = 171

เรียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

171 – 158 = 13

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

13 + 5 = 18

เรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

18 – 79 = -61

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

-61 + 4 = -57

11/7/2565 โอนแล้ว 1000

-57 + 1000 = 943

เรียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

943 – 158 = 785

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  8 คะแนน

785 + 8 = 793

เรียนวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

793 – 79 = 714

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

714 + 6 = 720

เรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

720 – 79 = 641

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  7 คะแนน

641 + 7 = 648

เรียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

648 – 158 = 490

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  7 คะแนน

490 + 7 = 497

เรียนวันที่ 6 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

497 – 158 = 339

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  10 คะแนน

339 + 10 = 349

เรียนวันที่ 7 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 40 บาท (ส่วนลดคอมครูมีปัญหา)

349 – 40 = 309

เรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

309 – 158 = 151

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

151 + 3 = 154

เรียนวันที่ 20 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

154 – 158 = -4

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

-4 + 4 = 0

เรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

0-79 = -79

25/8/2565 โอนแล้ว 1000

-79 + 1000 = 921

เรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

921 – 79 = 842

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  8 คะแนน

842 + 8 = 850

เรียนวันที่ 10 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

850 – 158 = 692

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

692 + 4 = 696

เรียนวันที่ 11 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

696 – 79 = 617

เรียนวันที่ 17 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

617 – 158 = 459

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  9 คะแนน

459 + 9 = 468

เรียนวันที่ 18 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

468 – 79 = 389

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

389 + 4 = 393

เรียนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

393 – 158 = 235

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  2 คะแนน

235 + 2 = 237

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?