เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

727 – 79 = 648

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

648 + 2 = 650

เรียนวันที่ 7 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

650 – 158 = 492

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

492 + 2 = 494

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

494 – 79 = 415

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

415 + 7 = 422

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

422 – 79 = 343

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

343 + 8 = 351

เรียนวันที่ 21 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

351 – 158 = 193

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

193 + 4 = 197

เรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

197 – 79 = 118

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

118 + 7 = 125

เรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

125 – 79 = 46

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

46 + 4 = 50

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?