เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

727 – 79 = 648

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

648 + 2 = 650

เรียนวันที่ 7 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

650 – 158 = 492

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

492 + 2 = 494

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

494 – 79 = 415

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

415 + 7 = 422

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

422 – 79 = 343

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

343 + 8 = 351

เรียนวันที่ 21 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

351 – 158 = 193

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

193 + 4 = 197

เรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

197 – 79 = 118

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

118 + 7 = 125

เรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

125 – 79 = 46

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

46 + 4 = 50

เรียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

50 – 158 = -108

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

-108 + 3 = -105

เรียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

-105 – 79 = -184

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

-184 + 3 = -181

14/2/2566 โอนแล้ว 1000

-181 + 1000 = 819

เรียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

819 – 158 = 661

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

661 + 5 = 666

เรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

666 – 79 = 587

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

587 + 4 = 591

เรียนวันที่ 4 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

591 – 158 =433

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

433 + 5 = 438

เรียนวันที่ 5 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

438 – 79 =359

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

359 + 1 = 360

เรียนวันที่ 18 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

360 – 158 = 202

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

202 + 5 = 207

เรียนวันที่ 19 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

207 – 79 = 128

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

128 + 4 = 132

เรียนวันที่ 25 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

132 – 79 = 53

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

53 + 5 = 58

เรียนวันที่ 26 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

58 – 79 = -21

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-21 + 5 = -16

เรียนวันที่ 1 เมษายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

-16 – 158 = -174

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

-174 + 4 = -170

เรียนวันที่ 29 เมษายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

-170 – 158 = -328

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-328 + 2 = -326

เรียนวันที่ 30 เมษายน 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

-326 – 79 = -405

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

-405 + 1 = -404

3/5/2556 โอนแล้ว 1000

-404 + 1000 = 596

เรียนวันที่ 7 พค 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

596 – 79 = 517

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

517 + 3 = 520

เรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

520 – 158 = 362

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

362 + 4 = 366

เรียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

366 – 79 = 287

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

287 + 4 = 291

เรียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

291 – 158 = 133

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

133 + 4 = 137

เรียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

137 – 158 = -21

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-21 + 5 = -16

3/06/2566 จ่ายแล้ว 1000

-16 + 1000 = 984

เรียนวันที่ 3 มิถุนายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

984 – 158 = 826

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

826 + 4 = 830

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

830 – 79 = 751

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

751 + 4 = 755

 

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?