จ่ายแล้ว 200

เรียนวันที่ 24 ธันวาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

200 – 79 = 121

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

121 + 8 = 129

เรียนวันที่ 14 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

129 – 79  = 50

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

50 + 2 = 52

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?