โอนแล้ว 632

เรียนวันที่ 18 ธันวาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

632 – 158 = 474

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

474 + 4 = 478

เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

478 – 158 = 320

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

320 + 2 = 322

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

322 – 158 = 164

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

164 + 5 = 169

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

169 – 158 = 11

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

11 + 5 = 16

เรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

16 – 158 = -142

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-142 + 5 = -137

25/1/2566 โอนแล้ว 632

632 – (-137) = 769

เรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

769 – 158 = 611

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

611 + 3 = 614

เรียนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

614 – 158 = 456

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

456 + 4 = 460

เรียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

460 – 158 = 302

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

302 + 4 = 306

เรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

306 – 158 = 148

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

148 + 4 = 152

เรียนวันที่ 5 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

152 – 158 = -6

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-6 + 5 = -1

9/3/2566 โอนแล้ว 632

-1 + 632 = 631

เรียนวันที่ 5 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

631 – 158 = 473

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

473 + 4 = 477

เรียนวันที่ 26 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

477 – 158 = 319

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

319 + 1 = 320

เรียนวันที่ 29 เมษายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

320 – 158 = 162

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

162 + 2 = 164

เรียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

164 – 158 = 6

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

6 + 3 = 9

เรียนวันที่ 3 มิถุนายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

9 – 158 = -149

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

-149 + 1 = -148

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?