โอนแล้ว 632

เรียนวันที่ 18 ธันวาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

632 – 158 = 474

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

474 + 4 = 478

เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

478 – 158 = 320

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

320 + 2 = 322

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

322 – 158 = 164

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

164 + 5 = 169

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

169 – 158 = 11

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

11 + 5 = 16

เรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

16 – 158 = -142

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-142 + 5 = -137

25/1/2566 โอนแล้ว 632

632 – (-137) = 769

เรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

769 – 158 = 611

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

611 + 3 = 614

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?