โอนแล้ว 632

เรียนวันที่ 28 พย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

632 – 158 = 474

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

474 + 5 = 479

เรียนวันที่ 5 ธค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

479 – 158 = 321

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

321 + 2 = 323

เรียนวันที่ 12 ธค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

323 – 158 = 165

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

165 + 5 = 170

เรียนวันที่ 26 ธค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

170 – 158 = 12

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?