ยอดยกมา 264

คงเหลือ 264

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564 

1 ชั่วโมง 79 บาท

264 – 79 = 185

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

185 + 4 = 189

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

189 – 79 = 110

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

110 – 79 = 31

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

31 + 3 = 34

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

34 – 79 = -45

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-45 + 2 = -43

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

-43 + 79 = -122

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

-122 + 7 = -115

24 เมษายน 2564 โอนแล้ว 1000

-115 -1000 = 885

เรียนวันที่ 24 เมษายน 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

885 – 158 = 727

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

727 + 10 = 737

เรียนวันที่ 25 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

737 – 79 = 658

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

658 + 12 = 670

เรียนวันที่ 1 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

670 – 158 = 512

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

512 + 6 = 518

เรียนวันที่ 2 พค 2564 (เรียนฟรี)

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

518 + 6 = 524

เรียนวันที่ 8 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

524 – 158 = 366

เรียนวันที่ 9 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

366 – 79 = 287

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 17 คะแนน

287 + 17 = 304

เรียนวันที่ 15 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

304 – 158 = 146

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8คะแนน

146 + 8 = 154

เรียนวันที่ 16 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

154 – 79 = 75

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 15 คะแนน

75 + 15 = 90

เรียนวันที่ 22 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

90 – 158 = -68

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

-68 + 12 = -56

เรียนวันที่ 23 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

-56 – 79 = -135

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-135 + 2 = -133

5/5/2564 โอนแล้ว 1000

-133 + 1000 = 867

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

867 – 158 = 709

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

709 + 1 = 710

เรียนวันที่ 6 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

710 – 79 = 631

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

631 + 8 = 639

เรียนวันที่ 12 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

639 – 158 = 481

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

481 + 13 = 494

เรียนวันที่ 13 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

494 – 79 = 415

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

415 + 7 = 422

เรียนวันที่ 19 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

422 – 128 = 294

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

294 + 11 = 305

เรียนวันที่ 26 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

305 – 158 = 147

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

147 + 5 = 152

เรียนวันที่ 27 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

152 – 79 = 73

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

73 + 7 = 80

เรียนวันที่ 3 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

80 – 158 = -78

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

-78 + 1 =  -77

เรียนวันที่ 4 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

-77 – 79 = -156

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

-156 + 14 = -142

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?