เรียนพิเศษเน

ยอดยกมา 264

คงเหลือ 264

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564 

1 ชั่วโมง 79 บาท

264 – 79 = 185

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

185 + 4 = 189

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

189 – 79 = 110

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

110 – 79 = 31

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

31 + 3 = 34

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

34 – 79 = -45

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-45 + 2 = -43

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

-43 + 79 = -122

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

-122 + 7 = -115