แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะทางร่างกายส่วนบนสุด นั่นก็คือ ตา หู จมูก ปาก แก้ม ลิ้น ฯลฯ โดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 9 คำศัพท์ ด้วยกัน ต้องเติมคำให้ถูกต้องลงในช่องว่างจึงจะได้คะแนน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปและน้องในระดับชั้น ป1 ทุกๆคน

คำศัพท์เกี่ยวกับใบหน้า

ตา หู จมูก ปาก ฯลฯ

คำศัพท์ ใบหน้าเบื้องต้น

เติมคำลงในช่องว่างได้ถูกต้อง
1.
Fa เฟส = ใบหน้า
2.
Ey อายส์ = ตา
3.
Ea เอียร์ = หู
4.
Mo เม้าธ์ = ปาก
5.
No โนส = จมูก
6.
Ha แฮร์ = ผม
7.
ch ชีค = แก้ม
8.
Eyebr อายเบรา = คิ้ว
9.
Ton ทัง = ลิ้น