เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

347 – 158 = 189

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

189 + 6 = 195

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

195 – 158 = 37

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

37 + 8 = 45

เรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

45 – 158 = -113

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

-113 + 4 = -109

23/1/2566 โอนแล้ว 500

-109 + 500 = 391

เรียนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

391 – 158 = 233

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

233 + 5 = 238

เรียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

238 – 158 = 80

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

80 + 7 = 87

เรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

87 – 158 = -71

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-71 + 6 = -65

27/2/2566 โอนแล้ว 500

-65 + 500 = 435

เรียนวันที่ 5 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

435 – 158 = 277

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

277 + 5 = 282

เรียนวันที่ 19 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

282 – 158 = 124

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

124 + 4 = 128

เรียนวันที่ 26 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

128 – 158 = -30

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-30 + 2 = -28

18/5/2566 โอนแล้ว 500

-28 + 500 = 472

เรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

472 – 158 = 314

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

314 + 8 = 322

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

322 – 158 = 164

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

164 + 4 = 168

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?