เรียนวันที่ 9 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

105 – 158 = -53

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

-53 + 4 = -49

12/1/65 โอนแล้ว 600

-49 + 600 = 551

เรียนวันที่ 23 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

551 – 158 = 393

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  9 คะแนน

393 + 9 = 402

เรียนวันที่ 30 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

402 – 158 = 244

เรียนวันที่ 13 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

244 – 79 = 165

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

165 + 5 = 170

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

170 – 158 = 12

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

12 – 158 = -146

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-146 + 5 = -141

28/02/2565 โอนแล้ว 600

-141 + 600 = 459

เรียนวันที่ 6 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

459 – 158 = 301

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

301 + 4 = 305

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

305 – 158 = 147

20/3/2565 โอนแล้ว 600

147 +600 = 747

เรียนวันที่ 20 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

747 – 158 = 589

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

589 + 6 = 595

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

595 – 158 = 437

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

437 + 7 = 444

เรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

444 – 158 = 286

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

286 + 4 = 290

เรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

290 – 158 = 132

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

132 + 5 = 137

เรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

137 – 158 = -21

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-21 + 5 = -16

20/6/2565 โอนแล้ว 600

-16 + 600 = 584

เรียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

584 – 158 = 426

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

426 + 4 = 430

เรียนวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

430 – 158 = 272

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

272 + 5 = 277

เรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

277 – 158 = 119

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

119 + 5 = 124

เรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

124 – 158 = -34

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

-34 + 11 = -23

16/8/2565 โอนแล้ว 500

-23 + 500 = 477

เรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

477 – 158 = 319

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

319 + 3 = 322

เรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

322 – 158 = 164

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

164 + 4 = 168

เรียนวันที่ 4 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

168 – 158 = 10

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

10 + 8 = 18

เรียนวันที่ 11 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

18 – 158 = -140

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-140 + 6 = -134

13/9/2565 โอนแล้ว 500 บาท

-134 + 500 = 366

เรียนวันที่ 18 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

366 – 158 = 208

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

208 + 6 = 214

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?