เรียนวันที่ 9 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

105 – 158 = -53

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

-53 + 4 = -49

12/1/65 โอนแล้ว 600

-49 + 600 = 551

เรียนวันที่ 23 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

551 – 158 = 393

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  9 คะแนน

393 + 9 = 402

เรียนวันที่ 30 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

402 – 158 = 244

เรียนวันที่ 13 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

244 – 79 = 165

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

165 + 5 = 170

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

170 – 158 = 12

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

12 – 158 = -146

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-146 + 5 = -141

28/02/2565 โอนแล้ว 600

-141 + 600 = 459

เรียนวันที่ 6 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

459 – 158 = 301

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

301 + 4 = 305

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

305 – 158 = 147

20/3/2565 โอนแล้ว 600

147 +600 = 747

เรียนวันที่ 20 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

747 – 158 = 589

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

589 + 6 = 595

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

595 – 158 = 437

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

437 + 7 = 444

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?