เรียนพิเศษน้ำอิง

ยอดยกมา 632

คงเหลือ 632

เรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 2 ชั่วโมง ราคา 158 บาท

632 – 158 = 474

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

474 + 3 = 477

คงเหลือ 477

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564 

2 ชั่วโมง 158 บาท

477 – 158 = 319

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

319 + 3 = 322

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

322 – 158 = 164

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

164 – 79 = 85

18 เมษายน 2564 โอนแล้ว 200 บาท

85 + 200 = 285