เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

347 – 158 = 189

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

189 + 6 = 195

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

195 – 158 = 37

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

37 + 8 = 45

เรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

45 – 158 = -113

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

-113 + 4 = -109

23/1/2566 โอนแล้ว 500

-109 + 500 = 391

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?