เรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 2 ชั่วโมง ราคา 158 บาท

632 – 158 = 474

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

474 + 3 = 477

คงเหลือ 477

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564 

2 ชั่วโมง 158 บาท

477 – 158 = 319

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

319 + 3 = 322

เรียนวันที่ 28 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

322 – 158 = 164

เรียนวันที่ 11 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

164 – 79 = 85

18 เมษายน 2564 โอนแล้ว 200 บาท

85 + 200 = 285

เรียนวันที่ 25 เมษายน 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

285 – 158 = 127

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

127 +1 = 128

เรียนวันที่ 9 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

128 – 158 = -30

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

-30 + 13 = -17

11/5/2564 โอนแล้ว 649 บาท

-17 + 649 = 632

เรียนวันที่ 17 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

632 – 158 = 474

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

474 + 13 = 487

เรียนวันที่ 23 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

487 – 158 = 329

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  20 คะแนน

329 + 20 = 349

เรียนวันที่ 6 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

349 – 158 = 191

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

191 + 12 = 203

เรียนวันที่ 13 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

203 – 158 = 45

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

45 + 2 = 47

เรียนวันที่ 27 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

47 – 158 = -111

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 17 คะแนน

-111 + 17 = -94

27 /6 /2564 จ่ายแล้ว 632 บาท

-94 + 632 = 538

เรียนวันที่ 4 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

538 – 158 = 380

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

380 + 3 = 383

เรียนวันที่ 11 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

383 – 79 = 304

เรียนวันที่ 18 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

304 – 79 = 225

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

225 + 1 = 226

เรียนวันที่ 1 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

226 – 158 = 68

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

68 + 6 = 74

เรียนวันที่ 8 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

74 – 158 =  -84

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-84 + 5 = -79

12 /8 /2564 จ่ายแล้ว 632

-79 + 632 = 553

เรียนวันที่ 29 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

553 – 158 = 395

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

395 + 6 = 401

เรียนวันที่ 12 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

401 – 158 = 243

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

243 + 3 = 246

เรียนวันที่ 19 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

246 – 158 = 88

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

88 + 2 = 90

เรียนวันที่ 3 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

90 – 158 = -68

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

-68 + 5 = -63

5/10/2564 โอนแล้ว 632

-63 + 632 = 569

เรียนวันที่ 10 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

569 – 158 = 411

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

411 + 3 = 414

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?