ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ก่อนอื่นไปดูกันก่อนว่าภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มี ตัวอะไรกันบ้าง

เอ A บี B ซี C

ดี D อี E เอฟ F

จี G เอทช H ไอ I

เจ J เค K แอล L

เอ็ม M เอ็น N โอ O

พี P คิว Q อาร์ R

เอส S ที T ยู U

วี V ดับเบิ้ลยู W เอ็กซ์ X

วาย Y เซด Z

และภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก มีดังนี้

เอ a บี b ซี c

ดี d อี e เอฟ f

จี g เอทช h ไอ i

เจ j เค k แอล l

เอ็ม m เอ็น n โอ o

พี p คิว q อาร์ r

เอส s ที t ยู u

วี v ดับเบิ้ลยู w เอ็กซ์ x

วาย y เซด z

ทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ทีนี้ เราจะมาลองฝึกทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น โดยการเติมคำลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องว่า เรามีความเข้าใจ ในตัวอักษรภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กได้

แบ่งออกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
เอ บี ซี
2.
ดี อี เอฟ
3.
จี เอทช ไอ
4.
เจ เค แอล
5.
เอ็ม เอ็น โอ
6.
พี คิว อาร์
7.
เอส ที ยู
8.
วี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์
9.
วาย เซด

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก

เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
เอ บี ซี
2.
ดี อี เอฟ
3.
จี เอทช ไอ
4.
เจ เค แอล
5.
เอ็ม เอ็น โอ
6.
พี คิว อาร์
7.
เอส ที ยู
8.
วี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์
9.
วาย เซด

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?