เรียนวันที่ 8 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

701 – 158 = 543

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  8 คะแนน

543 + 8 = 551

เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

551 – 79 = 472

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

472 + 6 = 478

เรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

478 – 158 = 320

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

320 + 5 = 325

เรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

325 – 158 = 167

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

167 + 3 = 170

เรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

170 – 79 = 91

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

91 + 4 = 95

23 มค 2565 โอนแล้ว 1000

95 + 1000 = 1095

เรียนวันที่ 29 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1095 – 158 = 937

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

937 + 6 = 943

เรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

943 – 79 = 864

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

864 + 5 = 869

เรียนวันที่ 6 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

869 – 79 = 790

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

790 + 12 = 802

เรียนวันที่ 12 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

802 – 158 = 644

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

644 + 1 = 645

เรียนวันที่ 19 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

645 – 158 = 487

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

487 + 2 = 489

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

489 – 79 = 410

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

410 + 4 = 414

เรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

414 – 158 = 256

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

256 – 79 = 177

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

177 + 5 = 182

เรียนวันที่ 5 มีนาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

182 – 158 = 24

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

24 + 9 = 33

เรียนวันที่ 6 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

33 – 79 = -46

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

-46 + 7 = -39

5/03/2565 โอนแล้ว 1000

-39 + 1000 = 961

เรียนวันที่ 12 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

961 – 79 = 882

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

882 + 3 = 885

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

885 – 79 = 806

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

806 + 4 = 810

เรียนวันที่ 19 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

810 – 79 = 731

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

731 + 5 = 736

เรียนวันที่ 26 มีนาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

736 – 158 = 578

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

578 + 2 = 580

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

580 – 79 = 501

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

501 + 6 = 507

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?