เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

769 – 79 = 690

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

690 + 3 = 693

เรียนวันที่ 7 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

693 – 158 = 535

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

535 – 79 = 456

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

456 + 2 = 458

เรียนวันที่ 14 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

458 – 158 = 300

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

300 + 7 = 307

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

307 – 79 = 228

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

228 + 6 = 234

เรียนวันที่ 21 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

234 – 158 = 76

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

76 + 2 = 78

เรียนวันที่ 22 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

79 – 78 =  1

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1 + 6 = 7

27/1/2566 โอนแล้ว 1000

7 + 1000 = 1007

เรียนวันที่ 28 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

1007 – 158 = 849

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

849 + 1 = 850

เรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

850 – 79 = 771

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

771 + 9 = 780

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?