เรียนวันที่ 8 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

701 – 158 = 543

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  8 คะแนน

543 + 8 = 551

เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

551 – 79 = 472

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

472 + 6 = 478

เรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

478 – 158 = 320

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  5 คะแนน

320 + 5 = 325

เรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

325 – 158 = 167

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

167 + 3 = 170

เรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

170 – 79 = 91

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

91 + 4 = 95

23 มค 2565 โอนแล้ว 1000

95 + 1000 = 1095

เรียนวันที่ 29 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1095 – 158 = 937

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

937 + 6 = 943

เรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

943 – 79 = 864

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

864 + 5 = 869

เรียนวันที่ 6 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

869 – 79 = 790

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

790 + 12 = 802

เรียนวันที่ 12 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

802 – 158 = 644

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

644 + 1 = 645

เรียนวันที่ 19 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

645 – 158 = 487

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

487 + 2 = 489

เรียนวันที่ 20 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

489 – 79 = 410

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

410 + 4 = 414

เรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

414 – 158 = 256

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

256 – 79 = 177

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

177 + 5 = 182

เรียนวันที่ 5 มีนาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

182 – 158 = 24

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

24 + 9 = 33

เรียนวันที่ 6 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

33 – 79 = -46

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

-46 + 7 = -39

5/03/2565 โอนแล้ว 1000

-39 + 1000 = 961

เรียนวันที่ 12 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

961 – 79 = 882

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

882 + 3 = 885

เรียนวันที่ 13 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

885 – 79 = 806

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

806 + 4 = 810

เรียนวันที่ 19 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

810 – 79 = 731

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

731 + 5 = 736

เรียนวันที่ 26 มีนาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

736 – 158 = 578

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

578 + 2 = 580

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

580 – 79 = 501

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

501 + 6 = 507

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

507 – 158 = 349

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

349 + 3 = 352

เรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

352 – 79 = 273

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

273 + 4 = 277

11 /06/2565 โอนแล้ว 1000

277 + 1000 = 1277

เรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1277 – 158 = 1119

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

1119 + 4 = 1123

เรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1123 – 79 = 1044

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

1044 + 7 = 1051

เรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1051 – 158 = 893

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

893 + 2 = 895

เรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565  1 ชั่วโมง 79 บาท

895 – 79 = 816

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

816 + 6 = 822

เรียนวันที่ 25 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

822 – 158 = 664

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

664 + 3 = 667

เรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

667 – 79 = 588

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

588 + 6 = 594

2/7/2565 โอนแล้ว 500

594 + 500 = 1094

เรียนวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1094 – 158 = 936

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

936 + 3 = 939

เรียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

939 – 79 = 860

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

860 + 4 = 864

เรียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

864 – 158 = 706

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

706 + 2 = 708

เรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

708 – 79 = 629

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

629 + 4 = 633

เรียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

633 – 158 = 475

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

475 + 2 = 477

เรียนวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

477 – 158 = 319

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

319 + 3 = 322

เรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

322 – 79 = 243

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

243 + 7 = 250

เรียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

250 – 158 = 92

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

92 + 4 = 96

เรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

96 – 79 = 17

2/8/2565 โอนแล้ว 1000

17 + 1000 = 1017

เรียนวันที่ 6 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1017 – 158 = 859

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

859 + 10 = 869

เรียนวันที่ 7 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 40 บาท (ส่วนลดคอมครูมีปัญหา)

869 – 40 = 829

เรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

829 – 158 = 671

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

671 + 3 = 674

เรียนวันที่ 20 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

674 – 158 = 516

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

516 + 3 = 519

เรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

519 – 79 = 440

เรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

440 – 79 = 361

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

361 + 5 = 366

เรียนวันที่ 4 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

366 – 79 = 287

เรียนวันที่ 10 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

287 – 158 = 129

10/9/2565 โอนแล้ว 1000

129 + 1000 = 1129

เรียนวันที่ 11 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

1129 – 79 = 1050

เรียนวันที่ 17 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1050 – 158 = 892

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

892 + 4 = 896

เรียนวันที่ 18 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

896 – 79 = 817

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

817 + 4 = 821

เรียนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

821 – 158 = 663

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

663 + 3 = 666

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?