29 เมษายน 2564 โอนแล้ว 1000

เรียนวันที่ 1 พค 2564  2 ชั่วโมง (เรียนครั้งแรกฟรี)

เรียนวันที่ 2 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1000 – 79 =  921

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

921 + 5 = 926

เรียนวันที่ 8 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

926 – 158 = 768

เรียนวันที่ 9 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

768 – 79 = 689

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

689 + 13 = 702

เรียนวันที่ 15 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

702 – 158 = 544

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

544 + 8 = 552

เรียนวันที่ 16 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

552 – 79 = 473

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

473 + 10 = 483

เรียนวันที่ 23 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

483 – 158 = 325

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

325 + 6 = 331

28 พค 64 โอนแล้ว 700 บาท

331 + 700 = 1031

เรียนวันที่ 29 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1031 – 158 = 873

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

873 + 8 = 881

เรียนวันที่ 30 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

881 – 79 = 802

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

802 – 158 = 644

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

644 + 9 = 653

เรียนวันที่ 6 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

653 – 79 = 574

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

574 + 6 = 580

เรียนวันที่ 12 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

580 – 158 = 422

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

422 + 13 = 435

เรียนวันที่ 13 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

435 – 79 = 356

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

356 + 9 = 365

19 /6 /2564 โอนแล้ว 1000

365 +1000 = 1365

เรียนวันที่ 19 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1365 – 158 = 1207

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

1365 + 12 = 1377

เรียนวันที่ 26 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1377 – 158 = 1219

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

1219 + 14 = 1233

เรียนวันที่ 27 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1233 – 79 = 1154

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1154 + 5 = 1159

เรียนวันที่ 3 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1159 – 158 = 1001

เรียนวันที่ 4 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1001 – 79 = 922

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

922 + 11 = 933

เรียนวันที่ 11 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

933 – 158 = 775

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

775 + 5 = 780

เรียนวันที่ 18 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

780 – 158 = 622

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?