29 เมษายน 2564 โอนแล้ว 1000

เรียนวันที่ 1 พค 2564  2 ชั่วโมง (เรียนครั้งแรกฟรี)

เรียนวันที่ 2 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1000 – 79 =  921

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

921 + 5 = 926

เรียนวันที่ 8 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

926 – 158 = 768

เรียนวันที่ 9 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

768 – 79 = 689

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

689 + 13 = 702

เรียนวันที่ 15 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

702 – 158 = 544

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

544 + 8 = 552

เรียนวันที่ 16 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

552 – 79 = 473

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

473 + 10 = 483

เรียนวันที่ 23 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

483 – 158 = 325

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

325 + 6 = 331

28 พค 64 โอนแล้ว 700 บาท

331 + 700 = 1031

เรียนวันที่ 29 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1031 – 158 = 873

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

873 + 8 = 881

เรียนวันที่ 30 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

881 – 79 = 802

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

802 – 158 = 644

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

644 + 9 = 653

เรียนวันที่ 6 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

653 – 79 = 574

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

574 + 6 = 580

เรียนวันที่ 12 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

580 – 158 = 422

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

422 + 13 = 435

เรียนวันที่ 13 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

435 – 79 = 356

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

356 + 9 = 365

19 /6 /2564 โอนแล้ว 1000

365 +1000 = 1365

เรียนวันที่ 19 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1365 – 158 = 1207

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

1365 + 12 = 1377

เรียนวันที่ 26 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1377 – 158 = 1219

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

1219 + 14 = 1233

เรียนวันที่ 27 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1233 – 79 = 1154

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1154 + 5 = 1159

เรียนวันที่ 3 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1159 – 158 = 1001

เรียนวันที่ 4 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1001 – 79 = 922

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

922 + 11 = 933

เรียนวันที่ 11 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

933 – 158 = 775

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

775 + 5 = 780

เรียนวันที่ 18 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

780 – 158 = 622

เรียนวันที่ 31 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

622 – 79 = 543

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

543 + 8 = 551

เรียนวันที่ 1 สค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

551 – 79 = 472

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

472 + 5 = 477

7 / 8 / 2564 โอนแล้ว 1000

1000 + 477 = 1477

เรียนวันที่ 7 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1477 – 158 = 1319

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

1319 + 7 = 1326

เรียนวันที่ 8 สค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1326 – 79 = 1247

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

1247 + 10 = 1257

เรียนวันที่ 14 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1257 – 158 = 1099

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

1099 + 4 = 1103

เรียนวันที่ 21 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1103 – 158 = 945

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

945 + 3 = 948

เรียนวันที่ 28 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

948 – 158 = 790

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

790 + 5 = 795

เรียนวันที่ 11 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

795 – 158 = 637

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

637 + 6 = 643

เรียนวันที่ 12 กย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

643 – 79 = 564

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

564 + 3 = 567

เรียนวันที่ 18 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

567 – 158 = 409

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

409 + 6 = 415

เรียนวันที่ 19 กย 2564 40 นาที 52 บาท

415 – 52 = 363

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

363 + 3 = 366

24/9/2564 โอนแล้ว 800 บาท

366 + 800 =  1166

เรียนวันที่ 25 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1166 – 158 = 1008

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

1008  + 6 = 1014

เรียนวันที่ 2 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1014 – 158 = 856

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

856 + 2 = 858

เรียนวันที่ 3 ตค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

858 – 79 = 779

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  1 คะแนน

779 + 1 = 780

เรียนวันที่ 9 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

780 – 158 = 622

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

622 + 6 = 628

เรียนวันที่ 10 ตค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

628 – 79 = 549

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  1 คะแนน

549 + 1 = 550

เรียนวันที่ 16 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

550 – 158 = 392

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

392 + 3 = 395

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?