เรียนพิเศษ folk

29 เมษายน 2564 โอนแล้ว 1000

เรียนวันที่ 1 พค 2564  2 ชั่วโมง (เรียนครั้งแรกฟรี)

เรียนวันที่ 2 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1000 – 79 =  921

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

921 + 5 = 926

เรียนวันที่ 8 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

926 – 158 = 768

เรียนวันที่ 9 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

768 – 79 = 689

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

689 + 13 = 702