คำศัพท์

  1. pet = สัตว์เลี้ยง

หมายความว่า They live in a house. เด ลีฟ อิน อะ เฮ้าส์ = พวกมันอาศัยอยู่ในบ้าน

  1. wild animal = สัตว์ป่า

หมายความว่า They live in forest. เด ลีฟ อิน ฟอเรสต์ = พวกมันอาศัยอยู่ในป่า

  1. Farm animal = สัตว์ในฟาร์ม

หมายความว่า They live in a farm. เด ลีฟ อิน อะ ฟาม = พวกมันอาศัยอยู่ในฟาร์ม

ประโยคคำถาม และประโยคคำตอบ

  1. What pet do you like? ว้อท เพ็ท ดู ยู ไลค์ = คุณชอบสัตว์เลี้ยงตัวไหน

– I like a cat. ไอ ไลค์ อะ แคท = ฉันชอบแมว

  1. What pet do you have? ว้อท เพ็ท ดู ยู แฮฟ = คุณมีสัตว์เลี้ยงตัวไหน

– I have a dog. ไอ แฮฟ อะ ด๊อก = ฉันมีสุนัข

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?