ภาษาอังกฤษ การฝากข้อความให้โทรกลับ

– Could you ask him  to call me back? [คูด ยู อาส์ก ฮิม ทู คอล มี แบค]

= กรุณาบอกให้เขาโทรกลับหาฉันด้วยได้ไหมครับ/คะ

– Could you ask her to call me back? [คูด ยู อาส์ก เฮอ ทู คอล มี แบค]

= กรุณาบอกให้หล่อนโทรกลับหาฉันด้วยได้ไหมครับ/คะ

– May I leave a message? [เม ไอ ลีฟ อะ เมสเสจ]

= ฉันฝากข้อความไว้หน่อยได้ไหมครับ/คะ

– Please tell him I called. [พลีส เทล ฮิม ไอ คอลด.] = ช่วยบอกเขาว่าฉันโทรมา

– Please tell her I called. [พลีส เทล เฮอ ไอ คอลด.] = ช่วยบอกหล่อนว่าฉันโทรมา

 

 

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?