ยอดยกมา 167

คงเหลือ 167

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564 

1 ชั่วโมง 79 บาท

167 – 79 = 88

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

88 + 7 = 95

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

95 – 79 = 16

เรียนวันที่ 20 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

16 + 3 = 19

19 – 158 = -139

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

-139 – 79 = -218

24 เมษายน 2564 โอนแล้ว 1000

-200 – 1000 = 800

เรียนวันที่ 24 เมษายน 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

800 – 158 = 642

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

642 + 10 = 652

เรียนวันที่ 25 เมษายน 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

652 – 79 = 573

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

573 + 7 = 580

เรียนวันที่ 1 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

580 – 158 = 422

คะแนนพิเศษ ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

422 + 6 = 428

เรียนวันที่ 2 พค 2564 1 ชั่วโมง (ฟรี)

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

428 + 9 = 437

เรียนวันที่ 8 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

437 – 158 = 279

เรียนวันที่ 9 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

279 – 79 = 200

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

200 + 7 = 207

เรียนวันที่ 15 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

207 – 158 = 49

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

49 + 12 = 61

เรียนวันที่ 16 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

61 – 79 = -18

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  9 คะแนน

-18 + 9 = -9

22 /5 / 2564 จ่ายแล้ว 1000

-9 + 1000 = 991

เรียนวันที่ 22 พค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

991 – 158 = 833

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 20 คะแนน

833 + 20 = 853

เรียนวันที่ 23 พค 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

853 – 79 = 774

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

774 + 6 = 780

เรียนวันที่ 29 พค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

780 – 158 = 622

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

622 + 7 = 629

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

629 – 158 = 471

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

471 + 3 = 474

เรียนวันที่ 6 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

474 – 79 = 395

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

395 + 8 = 403

เรียนวันที่ 12 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

403 – 158 = 245

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

245 + 13 = 258

เรียนวันที่ 13 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

258 – 79 = 179

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

179 + 7 = 186

เรียนวันที่ 19 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

186 – 158 = 28

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 15 คะแนน

28 + 15 = 43

เรียนวันที่ 3 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

43 – 158 = -115

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-115 + 6 = -109

เรียนวันที่ 4 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

-109 – 79 = -188

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

-188 + 13 = -175

10/7/64 โอนแล้ว 1000

-175 + 1000 = 825

เรียนวันที่ 11 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

825 – 158 = 667

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

667 + 4 = 671

เรียนวันที่ 18 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

671 – 158 = 513

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

513 + 3 = 516

เรียนวันที่ 31 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

516 – 158 = 358

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

358 + 7 = 365

เรียนวันที่ 1 สค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

365 – 79 = 286

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

286 + 5 = 291

เรียนวันที่ 7 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

291 – 158 = 133

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

133 + 4 = 137

เรียนวันที่ 8 สค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

137 – 79 = 58

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

58 + 6 = 64

เรียนวันที่ 14 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

64 – 158 = -94

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-94 + 6 = -88

เรียนวันที่ 21 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

-88 – 158 = -246

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-246 + 5 = -241

โอนแล้ว 1000 บาท

-241 + 1000 = 759

เรียนวันที่ 28 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

759 – 158  = 601

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

601 + 7 = 608

เรียนวันที่ 11 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

608 – 158 = 450

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

450 + 8 = 458

เรียนวันที่ 12 กย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

458 – 79 = 379

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

379 + 3 = 382

เรียนวันที่ 18 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

382 – 158 = 224

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

224 + 6 = 230

เรียนวันที่ 19 กย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

230 – 79 = 151

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

151 + 3 = 154

เรียนวันที่ 25 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

154 -158 = -4

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

-4 + 6 = 2

เรียนวันที่ 2 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2 – 158 = -156

เรียนวันที่ 3 ตค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

-156 – 79  = -235

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

-235 + 3 = -232

9/10/2564  โอนแล้ว 1000

-232 + 1000  = 768

เรียนวันที่ 9 ตค 2564 1 ชั่วโมง 40 นาที 131 บาท

768 – 131 = 637

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  11 คะแนน

637 + 11 = 648

เรียนวันที่ 10 ตค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

648 – 79 = 569

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

569 + 3 = 572

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?