8/1/2565 โอนแล้ว 1000

-122 + 1000 = 878

เรียนวันที่ 8 มค 2565 1 ชั่วโมง 40 นาที 131 บาท

878 – 131 = 747

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  10 คะแนน

747 + 10 = 757

เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

757 – 79 = 678

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  1 คะแนน

678 + 1 = 679

เรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

679 – 158 = 521

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

521 + 4 = 525

เรียนวันที่ 22 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

525 – 158 = 367

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

367 + 6 = 373

เรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

373 – 79 = 294

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5  คะแนน

294 + 5 = 299

เรียนวันที่ 29 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

299 – 158 = 141

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3  คะแนน

141 + 3 = 144

เรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

144 – 79 = 65

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3  คะแนน

65 + 3 = 68

เรียนวันที่ 6 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

68 – 79 = -11

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12  คะแนน

-11 + 12 = 1

เรียนวันที่ 12 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1 – 158 = -157

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

-157 + 1 = -156

โอนแล้ว 1000

1000 – 156 = 844

เรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

844 – 158 = 686

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

686 – 79 = 607

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

607 + 1 = 608

เรียนวันที่ 5 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

608 – 158 = 450

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

450 + 2 = 452

เรียนวันที่ 6 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

452 – 79 = 373

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

373 + 5 = 378

เรียนวันที่ 12 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

378 – 79 = 299

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

299 + 3 = 302

เรียนวันที่ 19 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

302 – 79 = 223

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

223 + 7 = 230

เรียนวันที่ 26 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

230 – 158 = 72

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

72 + 2 = 74

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

74 – 79 = -5

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-5 + 5 = 0

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?