เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

698 – 79 = 619

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

619 + 1 = 620

เรียนวันที่ 7 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

620 – 158 = 462

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

462 – 79 = 383

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

383 + 1 = 384

เรียนวันที่ 14 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

384 – 158 = 226

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

226 + 8 = 234

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

234 – 79 = 155

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

155 + 4 = 159

เรียนวันที่ 21 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

159 – 158 = 1

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

3 + 1 = 4

เรียนวันที่ 28 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

4 – 158 = -154

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-154 + 2 = -152

เรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

-152 – 79 = -231

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-231 + 5 = -226

4/2/2565 โอนแล้ว 1000

-226 + 1000 = 774

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

774 – 158 = 616

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง (ส่วนลดเหลือ 60 บาท)

616 – 60 = 556

เรียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

556 – 158 = 398

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

398 + 2 = 400

เรียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

400 – 79 = 321

เรียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

321 – 158 = 163

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

163 + 4 = 167

เรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

167 – 79 = 88

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

88 + 5 = 93

เรียนวันที่ 18 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

93 – 158 = -65

เรียนวันที่ 19 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

-65 – 79 = -144

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-144 + 2 = -142

25/03/2566 โอนแล้ว 1000

-142 + 1000 = 858

เรียนวันที่ 25 มีนาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

858 – 158 = 700

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

700 + 3 = 703

เรียนวันที่ 26 มีนาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

703 – 79 = 624

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

624 + 1 = 625

เรียนวันที่ 1 เมษายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

625 – 158 = 467

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

467 + 4 = 471

เรียนวันที่ 2 เมษายน 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

471 – 79 = 392

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

392 + 1 = 393

เรียนวันที่ 23 เมษายน 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

393 – 79 = 314

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

314 + 5 = 319

เรียนวันที่ 29 เมษายน 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

319 – 158 = 161

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

161 + 3 = 164

เรียนวันที่ 30 เมษายน 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

164 – 79 = 85

เรียนวันที่ 7 พค 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

85 – 79 = 6

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

6 + 4 = 10

เรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

10 – 158 = -148

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-148 + 2 = -146

เรียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

-146 – 79 = -225

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

-225 + 1 = -224

21/5/2566 โอนแล้ว 1000

-224 + 1000 = 776

เรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

776 – 79 = 697

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

697 – 79 = 618

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?