เรียนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

698 – 79 = 619

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

619 + 1 = 620

เรียนวันที่ 7 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

620 – 158 = 462

เรียนวันที่ 8 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

462 – 79 = 383

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

383 + 1 = 384

เรียนวันที่ 14 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

384 – 158 = 226

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

226 + 8 = 234

เรียนวันที่ 15 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

234 – 79 = 155

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

155 + 4 = 159

เรียนวันที่ 21 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

159 – 158 = 1

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

3 + 1 = 4

เรียนวันที่ 28 มกราคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

4 – 158 = -154

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

-154 + 2 = -152

เรียนวันที่ 29 มกราคม 2566 1 ชั่วโมง 79 บาท

-152 – 79 = -231

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-231 + 5 = -226

4/2/2565 โอนแล้ว 1000

-226 + 1000 = 774

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?