8/1/2565 โอนแล้ว 1000

-122 + 1000 = 878

เรียนวันที่ 8 มค 2565 1 ชั่วโมง 40 นาที 131 บาท

878 – 131 = 747

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  10 คะแนน

747 + 10 = 757

เรียนวันที่ 9 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

757 – 79 = 678

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  1 คะแนน

678 + 1 = 679

เรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

679 – 158 = 521

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

521 + 4 = 525

เรียนวันที่ 22 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

525 – 158 = 367

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

367 + 6 = 373

เรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

373 – 79 = 294

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5  คะแนน

294 + 5 = 299

เรียนวันที่ 29 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

299 – 158 = 141

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3  คะแนน

141 + 3 = 144

เรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

144 – 79 = 65

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3  คะแนน

65 + 3 = 68

เรียนวันที่ 6 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

68 – 79 = -11

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12  คะแนน

-11 + 12 = 1

เรียนวันที่ 12 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1 – 158 = -157

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

-157 + 1 = -156

โอนแล้ว 1000

1000 – 156 = 844

เรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

844 – 158 = 686

เรียนวันที่ 27 กพ 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

686 – 79 = 607

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

607 + 1 = 608

เรียนวันที่ 5 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

608 – 158 = 450

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

450 + 2 = 452

เรียนวันที่ 6 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

452 – 79 = 373

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

373 + 5 = 378

เรียนวันที่ 12 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

378 – 79 = 299

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

299 + 3 = 302

เรียนวันที่ 19 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

302 – 79 = 223

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

223 + 7 = 230

เรียนวันที่ 26 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

230 – 158 = 72

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

72 + 2 = 74

เรียนวันที่ 27 มีนา 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

74 – 79 = -5

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

-5 + 5 = 0

4/6/2565  โอนแล้ว 1000

เรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1000 – 158 = 842

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

842 + 3 = 845

เรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

845 – 79 = 766

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

766 + 3 = 769

เรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

769 – 158 = 611

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

611 + 4 = 615

เรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

615 – 79 = 536

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

536 + 4 = 540

เรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

540 – 158 = 382

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

382 + 2 = 384

เรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565  1 ชั่วโมง 79 บาท

384 – 79 = 305

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

305 + 5 = 310

เรียนวันที่ 25 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

310 – 158 = 152

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

152 + 3 = 155

เรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

155 – 79 = 76

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

76 + 5 = 81

เรียนวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

81 – 158 = -77

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

-77 + 4 = -73

เรียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

-73 – 79 = -152

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

-152 + 4 = -148

9/7/2565 โอนแล้ว 1000

-148 + 1000 = 852

เรียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

852 – 158 = 694

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

694 + 5 = 699

เรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

699 – 79 = 620

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

620 + 6 = 626

เรียนวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

626 – 158 = 468

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

468 + 3 = 471

เรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

471 – 79 = 392

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

392 + 5 = 397

เรียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

397 – 158 = 239

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

239 + 5 = 244

เรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

244 – 79 = 165

เรียนวันที่ 6 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

165 – 158 = 7

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 12 คะแนน

7 + 12 = 19

เรียนวันที่ 7 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 40 บาท (ส่วนลดคอมครูมีปัญหา)

19 – 40 = -21

13/8/2565 โอนแล้ว1000

-21 + 1000 = 979

เรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

979 – 158 = 821

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

821 + 3 = 824

เรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

824 – 79 = 745

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

745 + 6 = 751

เรียนวันที่ 20 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

751 – 158 = 593

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

593 + 4 = 597

เรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

597 – 79 = 518

เรียนวันที่ 10 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

518 – 158 = 360

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

360 + 5 = 365

เรียนวันที่ 11 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

365 – 79 = 286

เรียนวันที่ 17 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

286 – 158 = 128

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

128 + 2 = 130

เรียนวันที่ 18 กันยายน 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

130 – 79 = 51

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

51 + 3 = 54

เรียนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

54 – 158 = -104

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

-104 + 3 = -101

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?