การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

การใช้ will เบื้องต้น

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
756 เข้าชม
(@eng999)
สมาชิก Admin
เข้าร่วม: 6 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 129
หัวข้อเริ่มต้น  

will ตามความหมายของมัน ถ้าเป็น นามแปลว่า “ความตั้งใจ” ถ้ามันเป็นกริยา จะมีความหมายแปลว่า “จะ

มันจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ เพราะ will ตัวเดียวแปลไม่ได้ เพราะฉะนั้นตัวมันเองจะต้องมีตัวที่เป็นเพื่อนมัน เรียกว่ากริยาแท้ เช่นพูดว่า

will go แปลว่าจะไป

will buy แปลว่าจะซื้อ

will Study แปลว่าจะเรียน

เวลาจะสร้างประโยค ประโยคจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ก็คือภาคประธาน แล้วก็ภาคแสดง ดังตัวอย่างการใช้ will ข้างต้น จะอยู่ในภาคแสดง มันอยู่ในส่วนของ verb + ส่วนขยาย แสดงการกระทำ ดังนั้นเราขาดประธาน วิธีการเอาก็แค่ใส่ประธานไว้ด้านหน้า เช่น

I will go to school แปลว่า ฉันจะไปโรงเรียน (แต่ยังไม่ได้ไปวันนี้จะไปในอนาคต)

You will buy a car แปลว่า ฉันจะซื้อรถยนต์ 1 คัน (จะซื้อในอนาคต)

They will study english แปลว่า พวกเขาจะเรียนภาษาอังกฤษ (ในอนาคต)

ตัวอย่างประโยคข้างต้นเป็นประโยคได้ เพราะประโยคประกอบไปด้วยภาคประธาน

ภาคประธานในที่นี้ก็คือ I ,You ,They และภาคแสดงก็คือ Will go to school,  will buy a car ,  will study english พวกนี้ทั้งหมด

ตัวอย่างการใช้ will เพิ่มเติม เช่น

Jack will play football แปลว่า แจ็คจะเล่นฟุตบอล (ในอนาคต)

She will love me  แปลว่า เธอจะรักฉันสักวันหนึ่ง (ในอนาคต)

ประโยคภาษาอังกฤษตัวอย่างข้างต้น มีความหมายว่าอนาคตทั้งสิ้นเพราะมันมีคำว่า will ปรากฏ

การแต่งประโยคการใช้ will แบบง่ายๆจะประกอบไปด้วย

ประธาน + will + กริยา + ส่วนขยาย

ข้อ 1 ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า

I will get up early

I will not get up early

Will you get up early

ตอบ I will get up early (ฉันจะตื่นนอนตอนเช้า)

ข้อ 2  ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธ

I will get up early

I will not get up early

Will you get up early

ตอบ I will not get up early

ข้อ 3 ข้อใดเป็นประโยคคำถาม

I will get up early

I will not get up early

Will you get up early

ตอบ Will you get up early ?

ข้อ 4 ข้อใดถามว่าคุณจะตื่นนอนเมื่อไหร่

When will you get up

I will get up early

I will not get up early

Will you get up early

ตอบ When will you get up

ใช้ when เมื่อจะถามเวลาแบบไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ถ้าไม่ใช้ when จะใช้คำว่า what time ก็ได้ เวลาถาม when จะตอบเป็นข้อมูล เช่นถามว่า when will you get up ตอบว่า in the morning ฉันจะตื่นตอนเช้า

ข้อ 5 Will you get up early ?

Yes, i will

No, i won’t

ถูกทุกข้อ

ตอบ ถูกทุกข้อ

Will you get up early ? (คุณจะตื่นนอนตอนเช้าใช่ไหม)

Yes, i will ใช่ฉันจะตื่น

No, i won’t ไม่ตื่นหรอก

เวลาถาม will ขึ้นต้นประโยค จะตอบเป็น yes กับ no

หัวข้อนี้ได้รับการแก้ไข 2 ปี ที่ผ่านมา โดย eng999

   
อ้างอิง
แบ่งปัน:

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?