ภาษาอังกฤษ โครงสร้าง เกี่ยวกับอาหาร What’s it like

การถามรสชาติอาหาร What’s the taste? ว้อทส. เดอะ เทส What’s it like? ว้อทส. อิท ไลค์ คำศัพท์รสชาติ salty ซอลตี้ = เค็ม sweet สวีท = หวาน sour เซาเออร์ = เปรี้ยว spicy สไปซี่...

ภาษาอังกฤษ โครงสร้างการบอกอาการ I’ve got + N.ความเจ็บป่วย

I don’t feel well. ไอ ด้อนท์ ฟีล เวล = ฉันรู้สึกไม่สบาย What’s the matter? ว้อท์ส. เดอะ แมทเทอะ = เป็นอะไรหรอ What’s wrong with you? ว้อทส. ลอง วิท ยู๊ว = มีอะไรผิดปกติไป โครงสร้างการบอกอาการ I’ve got...

ภาษาอังกฤษ คนนี้ลักษณะอย่างไร/ สิ่งนี้เป็นอย่างไร What is (Noun) like?

คนนี้ลักษณะอย่างไร/ สิ่งนี้เป็นอย่างไร What is (Noun) like? เช่น What is Yod like?  / What’s Yod like? ว้อด อีส ยอด ไลค์ / ว้อดส. ยอด ไลค์ = ป้ายอดลักษณะอย่างไร เวลาตอบให้ดูประธานก่อน - She is beautiful. ชี อีส บิวตี้ฟูล...

โครงสร้าง going to

โครงสร้าง going to is am are ตัวอย่างเช่นประธานเป็น I ____ going to visit  johnny (ฉันจะไปเยี่ยมจอนนี่) ตามกฎภาษาอังกฤษที่เราเรียนมา ing จะปรากฏได้ข้างหน้าต้องเป็น verb to be I is ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็น I am going to visit  johnny ดูตัวอย่างประธานเป็น she She ____ going...

will ตามความหมายของมัน ถ้าเป็น นามแปลว่า “ความตั้งใจ”

will ตามความหมายของมัน ถ้าเป็น นามแปลว่า “ความตั้งใจ” ถ้ามันเป็นกริยา จะมีความหมายแปลว่า “จะ” มันจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ เพราะ will ตัวเดียวแปลไม่ได้ เพราะฉะนั้นตัวมันเองจะต้องมีตัวที่เป็นเพื่อนมัน เรียกว่ากริยาแท้ เช่นพูดว่า will go แปลว่าจะไป will buy แปลว่าจะซื้อ will Study แปลว่าจะเรียน เวลาจะสร้างประโยค ประโยคจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ก็คือภาคประธาน...

กริยาที่จะต้องตามหลัง will คือกริยา infinitive (อินฟินิทีฟ)  

กริยาที่จะต้องตามหลัง will คือกริยา infinitive (อินฟินิทีฟ)   infinitive หมายถึง กริยารูปเดิมก่อนการผัน ภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนภาษาไทยตรงที่ว่า เวลาพูดจะมีการเปลี่ยนกริยา ในขณะที่ภาษาไทยจะไม่มีการเปลี่ยนกริยา เช่น วันนี้ฉันกินข้าว เมื่อวานนี้ฉันแกนข้าว วันพรุ่งนี้ฉันโกนข้าว เราจะไม่พูดอย่างนั้น แต่ ภาษาอังกฤษจะมีการเปลี่ยนกริยา เช่น เมื่อวานนี้ Yesterday i ate hamburgers กินแฮมเบอร์เกอร์เยอะมาก แล้วก็กินเป็นปกติ กินทุกวัน วันนี้ Everyday i...

หัวข้อใหม่