แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.2 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 มี 10 คำศัพท์ด้วยกัน

ภาษาอังกฤษ ม.2 wish + past simple

แบบทดสอบการใช้ wish + past simple เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการ ปรารถนา หรือสิ่งที่ไม่ชอบโดยเติมคำที่เกี่ยวข้องลงไปในประโยคให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงจะได้คะแนน รอบนี้ไม่มีคำแปลภาษาไทยมาให้เพราะถือว่าถ้าผ่านมาในหัวข้อที่ 1 และ 2 หัวข้อที่ 3 นี่ถือว่าไม่ยากแล้ว แต่จะมีประโยคขยายความมาให้อยู่ด้านหลัง แต่ในประโยคขยายความที่มีมาให้ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น ดังนั้นก็ต้องเติมคำที่คิดว่าถูกต้องลงไปด้วยนะจ๊ะ

ภาษาอังกฤษ ม.2 Wish + (that) + would

เราใช้ 'would' กับ 'wish'  โดยทั่วไปจะใช้เกี่ยวกับคนอื่น ๆ ที่กำลังทำ (หรือไม่ทำ) สิ่งที่เราไม่ชอบและเราต้องการให้บุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยปกติเราจะไม่ใช้กับตัวเอง หรือเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ภาษาอังกฤษ ม.2 how to use wish วิธีการใช้ ‘Wish’

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ม.2 how to use wish วิธีการใช้ 'Wish'' Wishes about the present or future ความปรารถนาในปัจจุบันหรืออนาคต Wish + (that) + past simple: เราสามารถใช้ 'wish' เพื่อพูดถึงสิ่งที่เราต้องการจะแตกต่างในปัจจุบันหรือในอนาคต มักถูกใช้สำหรับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือเป็นไปได้ยาก

หัวข้อใหม่